Detail předmětu

Teorie dopravních staveb

FAST-DMB020Ak. rok: 2023/2024

Teorie dopravy, dopravní systémy, dopravní sítě. Úlohy a problémy v dopravní síti. Teorie dopravního proudu. Nelineární dynamické děje v dopravním proudu. Simulace dopravně konstrukčních problémů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Vstupní znalosti

Dopravní inženýrství, algoritmizace úloh, základy fyziky, základy numerické matematiky,

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Teoretické základy dopravních dějů, teoretický aparát pro účinné řízení dopravy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Předmět zkoumání teorie dopravy, pojmy, metodologický aparát. 2. Dopravní systémy, pojmy teorie systémů. 3. Dopravní sítě, aparát teorie grafů. 4. Některé úlohy řešené v dopravní síti, používané algoritmy. 5. Dopravní proud, základní charakteristiky dopravního proudu, fundamentální grafy. 6. Kinematika dopravního proudu, rovnice kontinuity, vlnová rychlost. 7. Stacionární modely dopravního proudu. 8. Mikroskopické a makroskopické modely, simulace dopravního proudu. 9. Nelineární dynamické modely, jejich generické vlastnosti, důsledky nelinearit, nelineární fundamentální diagramy. 10. Spontánní vznik kongescí a jejich chování v dopravním proudu. 11. Možné způsoby vizualizace významných jevů v dopravním proudu. 12. Simulace reálných dopravních situací. 13. Ovlivňování a řízení dopravního proudu.

Elektronické učební texty

normy_laborator.zip (cs)