Detail předmětu

Životní prostředí a projektování pozemních komunikací

FAST-DMB021Ak. rok: 2023/2024

Cílem předmětu je prohloubit znalosti o návrhu dopravních staveb, jejich vlivu na bezpečnost dopravy a vlivu na životní prostředí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Vstupní znalosti

Kompletní návrh trasy pozemních komunikací, výpočet a vytyčení geometrie pozemních komunikací, znalost používaných silničních materiálů a běžných konstrukcí vozovky. Znalost základních principů bezpečného utváření pozemních komunikací. Znalost hodnocení vlivu staveb na životní prostředí.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty dopady dopravy na žívotní prostředí. Způsoby jeho řešení včetně platných právních předpisů a technických norem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–3. Úvod a příprava studované literatury. 4.–10. Semináře na zadané téma. 11.–13. Zpracování seminární práce na zadanou tématiku.