Detail předmětu

Teorie drážního svršku

FAST-DNB018Ak. rok: 2023/2024

Formou úvodních přednášek a seminářů jsou studenti seznamování s interakcí vozidlo - kolej, kolo - kolejnice, s teorií statického a dynamického návrhu a posouzení drážního svršku a výhybek a výhybkových konstrukcí. Důraz je kladen na problematiku zvyšování rychlostí a nápravových hmotností na stávajících tratích.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb (ZEL)

Vstupní znalosti

Stavební mechanika, nelineární mechanika, dynamika stavebních konstrukcí, numerická matematika, fyzika.
Konstrukce železničního spodku, geometrické parametry koleje, projektování železničních tratí a stanic, výhybky a výhybkové konstrukce.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studenta v oblasti teorie drážního svršku se zaměřením na téma disertační práce.

Základní literatura

ESVELD, Coenraad. Modern railway track. 2nd ed. Zaltbommel: MRT-Productions, c2001. ISBN 90-800-3243-3.

(EN)

LICHTBERGER, Bernhard. Track compendium: track system, substructure, maintenance, economics. 2. Hamburg: DVV Media Group, 2011. ISBN 978-3-7771-0421-8.

(EN)
Vertical Elasticity of Ballasteless Track. Paris: UIC, 2008. ISBN 2-7461-1396-1. (EN)

DARR, Edgar. Feste Fahrbahn: Konstruktion, Bauarten, Systemvergleich feste Fahrbahn - Schotteroberbau. Hamburg: Tetzlaff Verlag, 1999. ISBN 38-781-4700-7.

(DE)

Doporučená literatura

AL]., edited by Felix Schmid ... [et]. Best practice in wheel-rail interface management for mixed-traffic railways. Birmingham: University of Birmingham Press, 2010. ISBN 978-095-2999-737.

(EN)

FRÝBA, Ladislav. Dynamika železničních mostů. Praha: Academia, 1992, 326 s. ISBN 80-200-0262-6.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod a příprava studované literatury. 2.-6. Úvodní přednášky. 7.–10. Semináře na zadané téma. 11.–13. Zpracování seminární práce se zadanou tématikou.