Detail předmětu

Teorie kovových a dřevěných konstrukcí

FAST-DOB037Ak. rok: 2023/2024

Principy spolehlivosti kovových a dřevěných konstrukcí. Pravděpodobnostní parametry a charakteristiky účinků působících na konstrukce. Materiálové charakteristiky. Návrhová pevnost ocelových a dřevěných konstrukcí. Zpřesnění teoretického výpočtového modelu nosné konstrukce. Počáteční imperfekce konstrukčních částí a nosných systémů. Ideální a skutečná konstrukce. Problém spolupůsobení a vliv vzájemných vazeb nosných a nesených částí konstrukčního systému na skutečné působení prvků a dílců konstrukčních systémů. Poddajnost spojů a styčníků. Polotuhé styčníky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Vstupní znalosti

Teorie pružnosti a plasticity; disciplíny stavební mechaniky; principy a metody navrhování kovových a dřevěných konstrukcí.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Základní literatura

BALIO, G. and MAZZOLANI, F. M. Design of Steel Structures, E&FN Spon, 1999.

(EN)

SALMON, C.G. and JOHNSON, J.E. Steel Structures: Design and Behavior, Addison-Wesley Pub Co, 1997.

(EN)

Bujňák, J., Nikolic, R., Djokovic, J. Steel Structures - Collection of Solved Problems with Excerpts from Theory, University of Žilina, Faculty of Civil Engineering, Žilina 2011, 186 s. ISBN 978-80-554-0404-2.

(EN)

Bujňák, J., Vičan, J. Navrhovanie oceľových konštrukcií, ŽA v Žiline, 2012, 191 s. ISBN 978-80-554-0529-2.

(SK)

Doporučená literatura

Články ve vědeckých časopisech z oboru kovových a dřevěných konstrukcí - podle doporučení vyučujícího a školitele. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-S doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-S doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-S doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-S doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–2. Principy spolehlivosti kovových a dřevěných konstrukcí. 3. Pravděpodobnostní parametry a charakteristiky účinků působících na konstrukce. 4. Materiálové charakteristiky. 5. Návrhová pevnost ocelových a dřevěných konstrukcí. 6.–7. Zpřesnění teoretického výpočtového modelu nosné konstrukce. 8.–9. Počáteční imperfekce konstrukčních částí a nosných systémů. 10. Ideální a skutečná konstrukce. 11.–12. Problém spolupůsobení a vliv vzájemných vazeb nosných a nesených částí konstrukčního systému na skutečné působení prvků a dílců konstrukčních systémů. 13. Poddajnost spojů a styčníků. Polotuhé styčníky.