Detail předmětu

Teorie kovových a dřevěných konstrukcí

FAST-DO61Ak. rok: 2023/2024

Principy spolehlivosti kovových a dřevěných konstrukcí. Pravděpodobnostní parametry a charakteristiky účinků působících na konstrukce. Materiálové charakteristiky. Návrhová pevnost ocelových a dřevěných konstrukcí. Zpřesnění teoretického výpočtového modelu nosné konstrukce. Počáteční imperfekce konstrukčních částí a nosných systémů. Ideální a skutečná konstrukce. Problém spolupůsobení a vliv vzájemných vazeb nosných a nesených částí konstrukčního systému na skutečné působení prvků a dílců konstrukčních systémů. Poddajnost spojů a styčníků. Polotuhé styčníky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Vstupní znalosti

teorie pružnosti a plasticity

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-K-E-SI (N) doktorský

    obor PST , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program D-P-C-SI (N) doktorský

    obor PST , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program D-K-C-SI (N) doktorský

    obor PST , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.,2. Principy spolehlivosti kovových a dřevěných konstrukcí. 3. Pravděpodobnostní parametry a charakteristiky účinků působících na konstrukce. 4. Materiálové charakteristiky. 5. Návrhová pevnost ocelových a dřevěných konstrukcí. 6.,7. Zpřesnění teoretického výpočtového modelu nosné konstrukce. 8.,9. Počáteční imperfekce konstrukčních částí a nosných systémů. 10. Ideální a skutečná konstrukce. 11.,12. Problém spolupůsobení a vliv vzájemných vazeb nosných a nesených částí konstrukčního systému na skutečné působení prvků a dílců konstrukčních systémů. 13. Poddajnost spojů a styčníků. Polotuhé styčníky.