Detail předmětu

Vybrané stati z technických zařízení budov

FAST-DT61Ak. rok: 2023/2024

Řešení dílčího tématu z vybrané oblasti vytápění, větrání, klimatizace, chlazení, zdravotechniky, plynoistalcí formou teoretické a případně experimentální práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Vstupní znalosti

Aplikovaná fyzika, aplikovaná matematika, počítačové modelování, anglický jazyk, základy experimentálního měření v oblasti TZB.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Teoretické znalosti v oblasti technických zařízení budov potřebné pro řešení dílčích vědeckých problémů souvisejících s tématem disertační práce.

Základní literatura

Kolektiv: VDI - Warmeatlas. Springer 2002

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-K-E-SI (N) doktorský

    obor PST , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program D-P-C-SI (N) doktorský

    obor PST , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program D-K-C-SI (N) doktorský

    obor PST , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zadání a formulace řešeného tématu. Samostatné studium odborné literatury. Tvorba rešerší. Vytvoření modelu řešeného tématu. Stanovení okrajových podmínek řešení. Stanovení zjednodušujících podmínek řešení. Vlastní teoretické řešení úlohy. Experimentální ověření teoretického řešení úlohy. Úpravy a verifikace teoretického řešení úlohy. Zpracování a zobecnění výsledků řešení. Zpracování písemného výstupu z řešení úlohy. Prezentace a diskuse zpracované práce.