Detail předmětu

Teorie energie a prostředí budov

FAST-DT62Ak. rok: 2023/2024

Řešení dílčího tématu z vybrané oblasti energetické bilance budov, energetického chování soustav technických zařízení budov a techniky prostředí staveb formou teoretické a případně experimentální práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Vstupní znalosti

Aplikovaná fyzika, aplikovaná matematika, počítačové modelování, anglický jazyk, základy experimentálního měření v oblasti TZB, základy energetického hodnocení staveb, interní mikroklima budov.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Teoretické a experimentální znalosti potřebné k řešení energetických bilancí budov, přenosu energie a hmoty v soustavách TZB a zajištění kvality vnitřního prostředí budov.

Základní literatura

Dahlsveen, Petráš, Hirš: Energetický audit budov. Jaga Group, v.o.s. 2003
Vaverka, Hirš, Skotnicová a kol.: Stavební tepelná technika a energetika budov. VUTIUM 2006

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-K-E-SI (N) doktorský

    obor PST , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program D-P-C-SI (N) doktorský

    obor PST , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program D-K-C-SI (N) doktorský

    obor PST , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zadání a formulace řešeného tématu. Samostatné studium odborné literatury. Tvorba rešerší. Vytvoření modelu řešeného tématu. Stanovení okrajových podmínek řešení. Stanovení zjednodušujících podmínek řešení. Vlastní teoretické řešení úlohy. Experimentální ověření teoretického řešení úlohy. Úpravy a verifikace teoretického řešení úlohy. Zpracování a zobecnění výsledků řešení. Zpracování písemného výstupu z řešení úlohy. Prezentace a diskuse zpracované práce.