Detail předmětu

Teorie cen a inovace ve stavebnictví

FAST-DVB071Ak. rok: 2023/2024

Předmět se zabývá vzájemným působením nákladů, ceny, hodnoty a inovací. Zprvu je probírána obecná teorie ceny jako součásti ekonomické teorie a její aplikace v různých ekonomických školách. Dále pak je pojednáno o inovacích, jejich historickém vývoji v hospodářských dějinách a významem pro zvyšování konkurenceschopnosti organizací a podniků. Součástí je výuka vybraných metod pro hodnocení efektivnosti inovací. Druhy inovací a různé cesty k inovacím jsou probírány ve vazbě na současné právní dokumenty inovační politiky na úrovni EU i ČR. Součástí předmětu jsou lekce o speciálních formách managementu inovací a o inovacích ve stavebnictví.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Náklady a ceny, stavební podnik, ekonomika investic, řízení projektů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

MRUZKOVÁ, Jarmila a Karolina LISZTWANOVÁ. Teorie nákladů, kalkulace a ceny. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. Series of economics textbooks, v. 9 (2013). ISBN 978-80-248-3164-0. (CS)
FRIEDMAN David D.: Price Theory. With a new introduction by Steven Medema. Rotlege 2007. ISBN 978-0202309699. (EN)
TIDD J., BESSANT J.: Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, 6th Edition.Wiley. 2018. ISBN: 978-1-119-37945-4 (CS)
ŠPAČEK Miroslav a Karel ČERNÝ. Kreativní metody v inovacích. VŠE. Praha.2020. ISBN 978-80-245-2322-4 (CS)
BŘEČKOVÁ Pavla a Karel HAVLÍČEK. Inovace a jejich financování v malé a střední firmě. VŠFS. Praha. 2017- ISBN 978-80-7408-137-8 (CS)
TICHÁ Alena, MARKOVÁ Leonora, PUCHÝŘ Bohumil, BOČKOVÁ Kateřina: Costing and Pricing in Civil Engineering, ISBN 80-214-2152-5, CERM, Brno, 2002 (EN)
FUCHS Kamil: Vývoj pojetí ceny v ekonomii, ISBN 80-210-2035-0, 1999 (CS)
KASAN Jan., FIBÍROVÁ Jana: Ceny a cenová politika, ISBN 80-85341-07-7, Praha, 1991 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Cena a její funkce. Teorie ceny.

2. Cenová politika státu. Systém cen. Regulace cen.

3. Cenové indexy. Inflace. Ochrana trhu.

4. Cenová politika firmy.

5. Náklady a tvorba ceny.

6. Inovace. Teorie inovací. Typy inovací. Inovační prostor.

7. Kreativita, výzkum a vývoj jako zdroj inovací.

8. Strategie a inovační proces v podniku.

9. Ochrana průmyslového a duševního vlastnictví v ČR.

10. Oceňování průmyslového a duševního vlastnictví jako nehmotného majetku.

11. Měření a hodnocení inovací. Náklady a efekty inovací. Index inovací. Bod inovační rovnováhy.

12. Instituce a informační systém pro inovace v EU a v ČR. Unie inovací EU.

13. Dokumenty EU a ČR podporující inovace.