Detail předmětu

Teorie managementu

FAST-DVB072Ak. rok: 2023/2024

Strukturalizace managementu dle funkcí, prvků a mechanismu, dělby práce. Strukturalizace dle předmětu, teritoria, zákazníka. Základy managementu produkce a operací - produkční management a operační management.
Tři základní manažerské úkoly: Řídit práci a organizaci, řídit pracovníky, řídit produkci a operace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Znalost podnikového managementu, všeobecná znalost ekonomických věd.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Vytvořit odborný předpoklad pro doktorandy zvládnout teoreticky management.
Ovládnout možnosti strukturalizace, pochopit jednotlivé přístupy a jejich vědeckou aplikovatelnost, zohlednit prostředí jako nutnou podmínku pro reálné fungování.

Základní literatura

Vodáček Leo, Vodáčková Oľga. Moderní management v teorii a praxi. Management Press, 2009. ISBN: 8072611976

(CS)

G.A. Cole, Phil Kelly. Management Theory and Practice. Cengage Learning EMEA, 2020. ISBN: 9781473769724

(EN)

Collison Chris, Parcell Geoff, Nevrlá Eva. Knowledge management : praktický management znalostí z prostředí předních světových učících se organizací. Computer Press, 2006. ISBN: 8025107604

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Strukturalizaci managementu dle funkcí, prvků a mechanismu, dělby práce.

2. Strukturalizace dle předmětu, teritoria, zákazníka.

3. Produkční management a operační management.

4. Systémový přístup.

5. Kontingenční přístup.

6. Change management.

7. Znalostní management.

8. Procesní management.

9. Time management.

10. Human resources management.

11.–13. Tři základní manažerské úkoly: Řídit práci a organizaci, řídit pracovníky, řídit produkci a operace.