Detail předmětu

Management investičních projektů

FAST-DVB074Ak. rok: 2023/2024

Simulace a modelování investičních projektů. Specifika hodnocení investičních projektů dle sektoru a oboru. Analýza a řízení rizika investičních projektů. Očekávané hodnoty ukazatelů ekonomické efektivnosti s využitím simulace Monte Carlo.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

V rozsahu magisterského studia studijního programu Stavební inženýrství, oboru Management stavebnictví

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Simulace a modelování stavebních investičních projektů v soukromém i veřejném sektoru v podmínkách rizika a nejistoty.

Základní literatura

DUFEK, Zdeněk, KORYTÁROVÁ, Jana, APELTAUER, Tomáš, HROMÁDKA, Vít, FIALA, Petr, DROCHYTKA, Rostislav, BYDŽOVSKÝ, Jiří, VANĚREK, Jan, AIGEL, Petr, VÝSKALA, Miloslav a Martin NOVÝ. Veřejné stavební investice. Praha: Leges, 2018. ISBN: 978-80-7502-322-3.

(CS)

Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, Ministerstvo dopravy, Státní fond dopravní infrastruktury, 2017 + Aktualizace Resortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti. 2022. (Resortní metodika – doplnění, Aktualizace CBA tabulek).

(CS)
SARTORI, David. Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020.” European Commission, Directorate-General for Regional and Urban policy. 2014. ISBN 978-92-79-34796-2. (EN)

Economic Appraisal Vademecum 2021-2027, General Principles and Sector Applications, European Commision, 2021.

(EN)

FURFINE, Craig. Practical Finance for Property Investment. Routledge, New York, 2020. ISBN 9780367333041.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-E doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-E doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-E doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-E doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Simulace a modelování investičních projektů – obecné teorie. 2. Legislativní požadavky související s přípravou a realizací investičních projektů v ČR. 3. Investiční záměry soukromého sektoru, developerské projekty. 4. Investiční záměry veřejného sektoru, projekty pozemního stavitelství. 5. Investiční záměry veřejného sektoru, projekty inženýrského stavitelství. 6. Specifika hodnocení investičních projektů dálniční a silniční infrastruktury, využití modelu HDM-4. 7. Specifika hodnocení projektů železniční infrastruktury. 8. Specifika hodnocení projektů vodní infrastruktury. 9. Řízení rizik projektů, simulace Monte Carlo, statistická analýza dat, příprava vstupních dat. 10.-11. Simulace Monte Carlo (využití software Crystal Ball) – vlastní výpočet, interpretace výstupních údajů. 12. Případové studie – projekt soukromého sektoru, přednáška z praxe. 13. Případová studie – projekt veřejného sektoru, přednáška z praxe.