Detail předmětu

Projektový management

FAST-DVB075Ak. rok: 2023/2024

Matematické a empirické metody moderního projektového řízení.
Definice a obsah jednotlivých fází projektu.
Postupy při zavádění a využívání projektového řízení.
Využití počítačové podpory projektového řízení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Znalosti principů a základních pojmů teorie grafů, statistické analýzy a pravděpodobnosti, znalost průběhu realizace staveb a ekonomie stavebních firem.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Studenti jsou schopni připravit návrh projektu s využitím moderních metod projektového řízení a získají přehled o postupech, kterými lze řídit projekt prostřednictvím projektových týmů. Studenti jsou připraveni vykonat zkoušku a získat certifikát IPMA stupně D „Certifikovaný projektový praktikant“.

Základní literatura

Doležal, J., a kol. Projektový management podle IPMA. Grada, 2012

(CS)

Svozilová, A. Projektový management, systémový přístup k řízení projektů. Grada, 2016

(CS)
Křivánek, M. Dynamické vedení a řízení projektů. Grada, 2019 (CS)
Project Management QuickStart Guide. ClydeBank Media LLC, 2022 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-E doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-E doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-E doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-E doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Řízení projektu a jeho úspěšnost

2. Fáze životního cyklu projektu

3. Stakeholders

4. Výstupy projektu a jejich kvalita

5. Rizika projektu a jejich řízení, kvalitativní a kvantitativní metody, simulace

6. Organizace projektu a její formy

7. Časová analýza projektu a metody k její realizaci

8. Náklady projektu a jejich struktura, projektový controlling

9. Zdroje projektu, jejich analýza a plánování

10. Zdroje financování projektu

11. Smluvní vztahy, smluvní podmínky a vzory

12. Informace a dokumentace v rámci projektu

13. Softwarová podpora projektového řízení