Detail předmětu

Informační systémy v technologii staveb

FAST-DWB033Ak. rok: 2023/2024

Aplikační softwary pro řízení stavební výroby a jejich začlenění do informačního systému stavební organizace. Plánování a kontrola postupu výstavby na současné úrovni informačních technologií a stupni rozvoje stavební výroby. Organizace výstavby v závislosti na podmínkách a řídící struktuře stavební firmy. Zpracování nabídky, realizační a stavebně technologické dokumentace, sledování efektivnosti prováděných prací, controlling. Zásady práce a využití podnikových informačních systémů v manažersky orientovaných funkcích stavebních organizací.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Vstupní znalosti

Znalosti z využití softwarové podpory pro plánování a řízení staveb.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Řízení stavební výroby aplikačním softwarem odpovídajícím současnému stavu rozvoje informačních technologií a softwarovému vybavení stavební firmy. Časové plánování v závislosti na fondu zdrojů - materiálových, pracovních a jejich použití na staveništích realizační firmy. Řešení problematiky rozvoje užití plánovacích softwarů v domácích i mezinárodních podmínkách.
Znalosti z uplatnění systému řízení jakosti, environmentálního managementu a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích.

Základní literatura

HRAZDIL, V.: M05 Modelování výrobních procesů v IS stavebního podniku. Studijní opora Modelování výrobních procesů, FAST VUT v Brně 2007


HRAZDIL, V.: M01 Specifika modelování výrobních procesů ve stavebnictví. Studijní opora Modelování výrobních procesů, FAST VUT v Brně 2007


Doporučená literatura

ADAMEC, F.. Řízení projektů pomocí Project 2000. Grada Publishing, Praha , 2001. 

(CS)

BARRIE, D., S.. Professional construction management. New York, McGraw-Hill, 2002. 

(EN)

Tomek, A.. Economics and management 10: construction project management. Nakladatelství ČVUT Praha , 2003. 

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-S doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-S doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-S doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-S doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–3. Podmínky implementace a užití aplikačních softwarových nástrojů pro řízení stavební výroby. Volba plánovacího softwaru v návaznosti na fondy zdrojů nebo kalkulační systémy (RTS-Build Power, KROS Plus, EuroCALC). Limitující podmínky použití katalogizovaných výkonových norem stavebních a montážních prací při plánování staveb. 4.–6. Tvorba časového plánu stavby (MS PROJECT) v závislosti na nastavení uživatelských polí. Technologický model výstavby. Kalendáře projektu, činností, zdrojů. Sledování a řízení postupu výstavby. Směrný plán. Aktualizace činností. Přeplánování činností. 7.–9. Význam kalkulace při plánování a řízení zakázek stavebního podniku, kalkulační vzorec, tvorba nových položek a jejich variant. 10.–12. Řízení stavební výroby (RSV) podle rozpočtu z kalkulačního programu. Propojení kalkulačního softwaru a systému MS PROJECT. Soupis provedených prací. Controlling. 13. Rekapitulace možností využití dostupných SW produktů (ASPE, RSV, BUILpower, CONTEC, MS Project, EuroCALC).