Detail předmětu

Vybrané stati z technologie staveb

FAST-DW61Ak. rok: 2023/2024

Výběr z nových stavebních technologických procesů při realizaci stavebních objektů různých konstrukčních soustav. Progresivní postupy u vybraných prací z hlediska materiálových a technologických, vyplývající z nejnovějších poznatků stavebního výzkumu a technického rozvoje. Experimentální ověření stávajícího skutečného stavu řešené stavební technologie a její vyhodnocení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Vstupní znalosti

Znalosti technologických postupů prací vnitřních a dokončovacích a základní znalosti při rekonstrukci staveb.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Seznámit studenta s novými technologickými postupy, využíváním nových materiálů a hmot. Na přednášky jsou pravidelně zváni zástupci firem kteří ukazují speciální způsoby používání nových materiálů na základě nejnovějších poznatků vědy. Poukazují na zvláštnosti těchto materiálů a na případné odlišnosti při provádění oproti tradičním technologickým postupům.

Základní literatura

Blaich J.: Poruchy staveb. Jaga Group, Bratislava 2001
Juríček I.: Technológia pozemných stavieb - hrubá stavba. Jaga Group, Bratislava 2001

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-K-E-SI (N) doktorský

    obor PST , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program D-P-C-SI (N) doktorský

    obor PST , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program D-K-C-SI (N) doktorský

    obor PST , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

V rámci harmonogramu doktorského studia jsou vedeny individuální konzultace v součinnosti s odborníky z praxe. Konzultace jsou zaměřené na seznámení studentů s nejnovějšími trendy ve výstavbě a aplikací těchto poznatků do semestrální práce. Tento kurz je postaven na zásadách práce s audiovizuální technikou. 1. - 4. Seznámení s náplní předmětu - induviduální zadání tématu. 5. - 8. Konzultace zadaných témat podle požadavků jednotlivých studentů - individuální termíny. 9. - 11. Předkládání rozpracovaných témat prezentací. 12. - 13. Kontrola konečné fáze prezentace výsledků.