Detail předmětu

Aplikovaná optika a elektronika

FAST-GE02Ak. rok: 2023/2024

Vývoj názorů na podstatu světla, světlo jako elektromagnetické záření, základy geometrické optiky, základy vlnové optiky, ideální optické zobrazení, Gaussova zobrazovací rovnice, základy maticového počtu pro řešení úloh geometrické optiky, reálné zobrazení, clony, hloubka ostrosti pole, vady zobrazovacích soustav, optické sklo, optické záření a fotometrie, jednoduché prvky zobrazovacích soustav - rovinné odrazné a lámavé plochy, planparalelní deska, optický klín, hranoly, sférické a asférické odrazné a lámavé plochy, čočky - oko, vizuální optické přístroje, mikroskop, dalekohled, zrcadlové teleskopy, projekční přístroje, rozlišovací schopnost optických přístrojů, základní optické části geodetických přístrojů, základy vláknové optiky, lasery.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

maticové výpočty

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Základy geometrické a vlnové optiky,
Části optických přístrojů, optika v geodézii a fotogrammetrii, lasery.
Studenti získají základy geometrické a vlnové optiky, informaci o částech optických přístrojů a optice v geodézii a fotogrammetrii.

Základní literatura

Schröder, G.: Technická optika. SNTL Praha, 1972. (CS)
Banerjee, P. P., Ting-Chung Poon: Principles of applied optics, Homewood.. Aksen Associates Incorp.Irwin, 1991. (EN)
Born, M., Wolf, E: Principles of Optics. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1998. (EN)

Paul R. Wolf, Charles D. Ghilani: Elementary Surveying - an introduction to geomatics, Upper Saddle River, NJ. Prentice-Hall 2002.

(EN)
Štrba, A.: Všeobecná fyzika 3 - Optika, Alfa-SNTL Bratislava, 1979 (CS)

Doporučená literatura

Švec, M.: Aplikovaná optika. AN CERM Brno, 1995. (CS)
Švec, M.: Příklady z aplikované optiky. AN CERM Brno, 1996. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vývoj názorů na podstatu světla, světlo jako elektromagnetické záření 2. Základy geometrické optiky,základy vlnové optiky 3. Ideální optické zobrazení, Gaussova zobrazovací rovnice 4. Základy maticového počtu pro řešení úloh geometrické optiky 5. Transformační matice optického zobrazení 6. Reálné zobrazení, clony, hloubka ostrosti pole 7. Vady zobrazovacích soustav, optické sklo, optické záření a fotometrie 8. Jednoduché prvky zobrazovacích soustav 9. Vizuální optické přístroje, mikroskop, dalekohled, zrcadlové teleskopy 10. Projekční přístroje 11. Rozlišovací schopnost optických přístrojů 12. Základní optické části geodetických přístrojů 13. Základy vláknové optiky, lasery, elektronika v geodézii

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vývoj názorů na podstatu světla, světlo jako elektromagnetické záření 2. Základy geometrické optiky,základy vlnové optiky 3. Ideální optické zobrazení, Gaussova zobrazovací rovnice 4. Základy maticového počtu pro řešení úloh geometrické optiky 5. Transformační matice optického zobrazení 6. Reálné zobrazení, clony, hloubka ostrosti pole 7. Vady zobrazovacích soustav, optické sklo, optické záření a fotometrie 8. Jednoduché prvky zobrazovacích soustav 9. Vizuální optické přístroje, mikroskop, dalekohled, zrcadlové teleskopy 10. Projekční přístroje 11. Rozlišovací schopnost optických přístrojů 12. Základní optické části geodetických přístrojů 13. Zápočet