Detail předmětu

Teorie chyb a vyrovnávací počet II

FAST-GE08Ak. rok: 2023/2024

Vyrovnání podmínkových měření - podmínkové rovnice, odchylkové rovnice, přetvořené podmínkové rovnice, korelátové řešení, charakteristiky přesnosti. Kombinovaná vyrovnání. Testování hypotéz, testování výsledků měření, testy systematických chyb. Regresní analýza, vyrovnávací přímka a vyrovnávací křivky. Korelační analýza a korelační počet v teorii chyb. Elipsy a elipsoidy chyb.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Geodetická měření a výpočty v rovině, principy teorie chyb, rozšířené maticové výpočty

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Po absolvování předmětu by studenti měli umět řešit složitější problémy vyrovnávacího počtu a aproximace.
Student se naučí principy vyrovnání podmínkových měření. Bude umět i další složitější druhy vyrovnání včetně regresní analýzy a korelační analýzy.

Základní literatura

Böhm, J., Hampacher, M., Radouch, V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet. Kartografie Praha, 1990. (CS)
Wolf, P. R., Ghilani, Ch. D.: Adjustment Computation. John Wiley, New York, 1997. (EN)
Hampacher, M. , Radouch, V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet 10. ČVUT Praha, 1997. (CS)
Hampacher, M., Radouch, V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet 20. ČVUT Praha, 1997. (CS)
WEIGEL, Josef: Teorie chyb a vyrovnání I - Modul02. VUT, 2010. (CS)

Doporučená literatura

Vykutil J.: Teorie chyb a vyrovnávací počet. VUT Brno, 1981. (CS)
Kubáčková, L.: Metódy spracovania exp. údajov. Veda Bratislava, 1990. (SK)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Obecný postup při vyrovnání podmínkových měření 2. Podmínkové, odchylkové, přetvořené podmínkové a normální rovnice 3. Korelátové řešení a odhady přesnosti při podmínkovém vyrovnání 4. Kombinované metody a další metody vyrovnání 5. Testování výsledků měření. Jednoduché statistické testy 6. Testy normality souborů měření 7. Analýza systematických vlivů v měřených veličinách 8. Analýza výsledků vyrovnání 9. Regresní analýza - vyrovnávací přímky 10. Regresní analýza - vyrovnávací křivky 11. Harmonická analýza 12. Korelační analýza - fyzikální a matematická kerelace 13. Křivka chyb, elipsy chyb a elipsoidy chyb 14. Zákony přenášení korelovaných veličin a nástin jejich vyrovnání

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Opakování a kontrola znalostí z Teorie chyb a vyrovnání I 2. Vyrovnání zprostředkujících měření 3. Rovnice oprav, normální rovnice a jejich řešení, jednotková střední chyba 4. Výpočet neznámých. Charakteristiky přesnosti 5. Podmínkové vyrovnání, podmínkové funkce, odchylky (uzávěry) 6. Linearizace podmínkových rovnic, normální rovnice 7. Charakteristiky přesnosti, analýzy chyb 8. Smíšená vzrovnání 9. Regresní analýza - vyrovnávací přímka, příklady 10. Kontrola splnění požadavků na zápočet, závěrečný test, udělení zápočtů.