Detail předmětu

Fotogrammetrie I

FAST-GE15Ak. rok: 2023/2024

Centrální projekce, rovinné transformace, prostorová podobnostní transformace. Normální případ, rozbor přesnosti. Měřické letecké kamery, ostrost zobrazení, rozlišovací schopnost . Plánování a provedení leteckého snímkování. Stereoskopické vidění a měření. Metody orientace jednoho snímku, orientace stereodvojice. Fotogrammetrické mapování. Přesnost stereo-vyhodnocení. Aerotriangulace, blokové vyrovnání. Blízká fotogrammetrie, základní postupy a aplikace. Pořízení digitálních snímků. Ortofotomapy. Úpravy obrazu, korelace. Digitální fotogrammetrické stanice, automatizace zpracování.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

středové promítání, vyrovnání měření

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Získání znalostí o fotogrammetrických metodách měření.
Pořízení snímků, orientace snímků, vyhodnocení. Přesnost fotogrammetrických metod.
Schopnost vyhodnocovat snímky na digitální fotogrametrické stanici.
Provádět výpočty prvků orientace snímků, vyhodnocení jednodušších objektů.

Základní literatura

Hanzl V.: Fotogrammetrie I. AV CERM, 2001. ISBN 80-214-2049-9. (CS)

Doporučená literatura

Kraus, K.: Photogrammetry. Berlin: de Gruyter, 2007. ISBN 978-3-11-019007-6. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod do předmětu. Centrální projekce. 2.Transformace. Normální případ, rozbor přesnosti. 3.Měřické letecké kamery,ostrost zobrazení, rozlišovací schopnost. 4.Plánování a provedení leteckého snímkování.Stereoskopické vidění a měření. 5.Metody orientace jednoho snímku, orientace stereodvojice. 6.Fotogrammetrické mapování. Přesnost stereo-vyhodnocení. 7.Aerotriangulace, blokové vyrovnání. 8.Blízká fotogrammetrie, základní postupy. 9.Blízká fotogrammetrie, aplikace. 10.Získání digitálních snímků. Úpravy obrazu, korelace. 11.Digitální fotogrammetrické stanice, automatizace zpracování. 12.Ortofotomapy. 13.Využití GPS a IMU ve fotogrammetrii.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Aerotriangulace - vstupní údaje a měření navazovacích bodů - 2 týdny. Aerotriangulace - měření vlícovacích bodů, vyrovnání, analýza přesnosti - 2 týdny. Vyhodnocení vektrové mapy, sběr dat pro digitální model terénu - jen základy - 2 týdny. Ortofoto, mozaikování - 2 týdny. Tvorba jednoduchého 3D modelu metodou blízké fotogrammetrie - 2 týdny. Pokročilé nástroje pro tvorbu 3D modelu - 2 týdny.