Detail předmětu

Teoretická geodézie I

FAST-GE28Ak. rok: 2023/2024

Tvar Země a její náhradní tělesa, rotační elipsoid, referenční elipsoidy, souřadnicové soustavy na elipsoidu, poloměry křivosti, referenční koule, sférický exces, normálové řezy, geodetická křivka, I. a II. geodetická úloha na kouli (elipsoidu), tíhové pole Země, hladinové plochy, tížnice, geoid, astronomicko-geodetické tížnicové odchylky, převod naměřených veličin na referenční elipsoid. Geodetické výškové sítě. Přesná nivelace - přístroje a metody. Gravimetrická měření a gravimetrické sítě. Využití GNSS v bodových polích, hladinové plochy a problematika výšek, převod GNSS do kartografických zobrazení, problematika GNSS a výšek. Úvod do kosmické geodézie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Geodetická měření a výpočty v rovině, principy družicových měření (GNSS). Nivelace.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Student se seznámí s problematikou určování tvaru zemského tělesa a jeho tíhového pole. Seznámí se s náhradními tělesy. Naučí se uvažovat v geodetických pracích vliv křivosti Země a vliv tíže na geodetická měření. Úvod do kosmické geodézie a problematika geodetických systémů a rámců.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Tvar a rozměr Země a její náhradní plochy. Historie měření. 2. Souřadnicové soustavy na kouli, referenční koule, sférický exces. Souřadnicové soustavy na rotačním elipsoidu. 3. Referenční elipsoid, poloměry křivosti, normálové řezy, geodetická křivka. 4. I. a II. geodetická úloha na kouli a elipsoidu 5. Tíhové pole Země, hladinové plochy, tížnice, geoid 6. Metody měření tíže, gravimetry, gravimetrické sítě. 7. Přesná nivelace, měření, výpočty. 8. Astronomicko-geodetické tížnicové odchylky, převod naměřených veličin na referenční elipsoid. 9. Družice a její dráha -základy, principy časových systémů 10. Využití GNSS v bodových polích, převod GNSS do kartografických zobrazení, problematika výšek. Základy kosmické geodézie.

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, základní vztahy sférické trigonometrie 2. Sférický trojúhelník, sférický exces 3. Koule, první a druhá geodetická úloha 4. Referenční elipsoidy, transformace souřadnic 5. Výpočty na elipsoidu, poloměry křivosti, 6. Přesná nivelace - testování přístrojů 7. Přesná nivelace - praktická měření 8. GNSS - praktická měření 9. GNSS - výpočty v LGO 10. Hodnocení a zápočty