Detail předmětu

Dějiny zeměměřictví

FAST-GE54Ak. rok: 2023/2024

Vývoj představ a vědomostí o tvaru Země, Mezinárodní metrické soustava, Vývoj měřických a výpočetních metod, Historie kartografického zobrazení Země, Historie geodetických a mapovacích prací na území ČR

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Žádné

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Historický vývoj geodezie a kartografie
Znalost historického vývoje geodezie a kartografie.

Základní literatura

Hons, J. - Šimák, B.: Pojďte s námi měřit Zeměkouli. Kolářová Praha, 0. (CS)
Maršík Z.: Dějiny zeměměřictví. CERN Brno, 0. (CS)
Kukuča, J.: Naša Zem - jej meranie a zobrazovanie. VEDA Bratislava, 1986. (SK)
Hánek, P.: 250 století Zeměměřictví. Klaudián Praha, 2000. (CS)
Maršíková M., Maršík Z.: Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav v Čechách a na Moravě v kontextu světového vývoje. Libri s. r. o. Praha, 2006. (CS)

Doporučená literatura

Hons, J., Procházka, E.: Úvody do dějin zeměměřictví I - IV. ČVUT Praha, 1981. (CS)
Foral J., Vondrák J.: Geodetická příručka - část I, úhly, délky a výšky. Ing. Tomáš Šváb - GEFIS, Valašské Meziříčí, 2007. (CS)
Foral J., Kalvoda P., Kratochvíl R., Šváb T., Vondrák J.: Geodetická příručka, část II, výpočty, mapy, katastr nemovitostí, fotogrammetrie, GPS. Ing. Šváb Tomáš - GEFIS, Karafiátova 1313, Valašské Meziříčí, 2008. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1 Geodézie jako věda a technika. 2 Vývoj představ a vědomostí o tvaru Země 3 Určování tvaru a rozměru Země 4 Vývoj měrových jednotek používaných pro geodetická měření 5 Znik mezinárodní metrické soustavy 6 Nejstarší mapy světa 7 Počátky moderní kartografie 8 Základní geodetické systémy 9 Nejstarší způsoby mapování a použité přístroje 10 Mapování 11 Fotogrametrie jako měřická technika, historický vývoj 12 Geodetické a mapovací práce na území našeho státu 13 Mapová díla ve 20. století