Detail předmětu

Meteorologie a klimatologie

FAST-GE56Ak. rok: 2023/2024

Atmosféra, její zvrstvení a vlastnosti. Počasí, podnebí a klimatotvorné faktory. Pozorování a měření základních meteorologických jevů a dějů. Časové řady v klimatologii, redukce klimatických řad a interpolace chybějících údajů. Zpracování dat. Předpověď počasí, analýza synoptické mapy, družicové meteorologické systémy. Mezoklima, topoklima a kryptoklima. Vliv ovzduší a klimatu na stavby a jejich provozování. Klimatické mapy a atlasy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Základní znalosti z geografie a fyziky

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Rozšířit znalosti studentů o meteorologické a klimatologické děje a jevy, které mohou ovlivnit geodetická měření.

Student zvládne teoretické základy studia počasí a podnebí. Získá přehled o vlivu atmosférických jevů a dějů na aktivity lidské společnosti a o historických a budoucích změnách vlastností atmosféry, podmíněných přírodními i antropogenními faktory.

Základní literatura

SOBÍŠEK,Bořivoj a kol.: Meteorologický slovník výkladový a terminologický. Praha: Academia a MŽP, 1993. ISBN 80-85368-45-5. (CS)
VYSOUDIL,Miroslav: Meteorologie a klimatologie. Olomouc, UP, 2004. (CS)
KOPÁČEK,Jaroslav a BEDNÁŘ,Jan: Jak vzniká počasí. Praha: Karolinum, UK, 2005. ISBN 80-246-1002-7. (CS)
DVOŘÁK,Petr: Počasí takřka populárně. Cheb: Svět křídel,, 2008. ISBN 978-80-86808-57-4. (CS)
NĚMEC,Jan a KOPP,Jan: Vodstvo a podnebí v České republice. Praha: Consult, 2009. ISBN: 978-80-903482-7-0. (CS)

Doporučená literatura

BARRY, Roger G., CHORLEY, Richard John: Atmosphere, Weather, Climate. London, New York: Routledge, 1998. ISBN 0-415-16020-0. (EN)
ROTH, Günter D.: Encyklopedie počasí. Praha: Euromedia Group - Knižní klub, 2000. ISBN 80-242-0228-X. (CS)
TOLASZ, Radim a kol.: Atlas podnebí Česka. Olomouc: UP, 2007. ISBN 978-80-244-1626-7. (CS)
KLAUS, Václav: Modrá, nikoli zelená planeta. Praha: Dokořán, 2007. ISBN 978-80-7363-152-9. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Fyzika atmosféry. 2. Popis a měření základních meteorologických prvků. 3. Všeobecná cirkulace atmosféry. 4. Analýza diskrétních klimatických veličin. 5. Analýza spojitých klimatických veličin. 6. Metody zpracování předpovědi počasí a její prezentace. 7. Klimatická regionalizace. 8. Vliv počasí a podnebí na technická díla. 9. Globální změny podnebí. 10. Klimaticky zaměřená kartografická díla. 11. Vývoj podnebí v minulosti. 12. Počasí a podnebí ČR. 13. Organizace meteorologické služby ve světě a v ČR.