Detail předmětu

Informatika II

FAST-GU51Ak. rok: 2023/2024

Základní pravidla pro tvorbu přednášek a prezentací.
Obrazové informace, grafické formáty a možnosti integrace v prezentačních technikách.
Jazyky pro popis obsahu a formátu dokumentu.
Základy aplikačního protokolu HTTP a služby Internetu WWW.
Značkovací jazyk HTML, elementy a jejich atributy. Pokročilé využívání kaskádových stylů v dokumentu.
Základy jazyka XML a jeho nástrojů. Styly XSLT.
Jazyk JavaScript pro vytváření dynamických částí dokumentu na straně klienta.
Standardní formáty dokumentů, rozšíření MIME, jejich analýza a možnosti vzájemné konverze.
Příprava internetová prezentace z heterogenních podkladů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Vstupní znalosti

Uživatelská znalost operačních systémů, základy práce v počítačové síti.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Prezentační techniky. Přehled o technikách prezentace textových i grafických dat. Přehled o technologiích používaných v internetu, schopnost vytvářet vlastních dokumentů vhodných pro internet.
Přehled o technikách prezentace textových i grafických dat a technologiích používaných v internetu, schopnost vytváření vlastních dokumentů vhodných pro internet.

Doporučená literatura

Macur J. a kol.: Technologie Internetu. CERN, 1999. (CS)
ZAKAS, Nicholas: JavaScript pro webové vývojáře. Computer Press, 2009. EAN 9788025125090. (CS)
CASTRO, Elizabeth a HYSLOP, Bruce: HTML5 a CSS3. Computer Press, 2012. EAN 9788025137338. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní pravidla pro tvorbu prezentací a přednášek. 2. Tvorba prezentací vhodných pro přímé přednášení. 3. Používané datové formáty a jejich vzájemná konverze. 4. Základní aplikační protokoly a služby Internetu. 5.-6. Popisovací jazyk HTML. 7. Pokročilé vlastnosti jazyka, vkládání objektů, nové elementy ve standardu HTML 5.0 8.-9. Dynamický dokument na straně klienta, jazyk JavaScript. 10. Využití kaskádových stylů pro jednotný vzhled a chování aplikace. 11. Úvod do jazyka XML, formátování dat pomocí XLST, strukturovaná data Internetu. 12.-13. Tvorba vlastní prezentace s řízením navigace a dynamickými prvky.