Detail předmětu

Technologie Internetu

FAST-GU53Ak. rok: 2023/2024

Služba WWW a vlastnosti protokolu HTTP (struktura požadavku a odpovědi, autentizační mechanizmy, zabezpečení, proxy server)
Typické konfigurace HTTP serveru.
Komunikační protokol FTP pro přenos souborů.
Infrastruktura Internetu DNS a DHCP.
Techniky dynamického dokumentu na straně klienta a serveru, DHTML, ASP, PHP.
Objektový jazyk JavaScript, syntaxe, události a jejich zpracování, hostitelské prostředí DHTML a ASP.
Objektový model dokumentu a jeho využití pro vnoření programů v jazyce JavaScript.
Základní objekty ASP serveru, třívrstvá architektura, připojení k datovým zdrojům.
Jazyk XML a transformace XSLT.
Základy technologie AJAX.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Vstupní znalosti

Uživatelská znalost běžných operačních systémů, základy práce v počítačových sítích

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Získání pokročilých znalostí o moderních komunikačních technikách používaných v internetu. Samostatná schopnost konfigurace služby WWW a vytváření internetových aplikací.
Samostatná schopnost konfigurace služby WWW a vytváření internetových aplikací.

Základní literatura

MACUR, Jiří a kol.: Technologie Internetu. CERM, 1999. (CS)

Doporučená literatura

HEALY, Rus, MEHTA , Naren, ODOM, Wendell: Směrování a přepínání sítí. Computer Press, 2009. EAN 9788025125205. (CS)
ZAKAS, Nicholas: JavaScript pro webové vývojáře. Computer Press, 2009. EAN 9788025125090. (CS)
CASTRO, Elizabeth a HYSLOP, Bruce: HTML5 a CSS3. Computer Press, 2012. EAN 9788025137338. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Protokol TCP/IP v. 4 a 6. 2. Infrastruktura Internetu DNS a DHCP. Konfigurace DNS, typy záznamů. 3. Komunikační protokol FTP pro přenos souborů, standardní klient a analýza komunikace. 4. Služba WWW a vlastnosti protokolu HTTP, analýza probíhající komunikace. 5. Typické konfigurace HTTP serveru, analýza serveru MS IIS. 6.-7. Techniky dynamického dokumentu na straně klienta a serveru, DHTML, ASP, PHP. 8. Objektový jazyk JavaScript, syntaxe, události a jejich zpracování, hostitelské prostředí DHTML a ASP. 9. Objektový model dokumentu a jeho využití pro vnoření programů v jazyce JavaScript. 10. Základní objekty ASP serveru, třívrstvá architektura, připojení k datovým zdrojům. 11. Jazyk XML a transformace XSLT. 12. Základy technologie AJAX. 13. Testování znalostí a dovedností