Detail předmětu

Ekonomika

FAST-GV01Ak. rok: 2023/2024

Odvětví stavebnictví a stavební podnik, vznik zánik a sanace podniku
Činnosti stavebního podniku, organizace a výroba, odbyt, prodej, marketing
Investiční činnost v podniku, finance a daně, stavební zakázky a ceny, smluvní vztahy

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Znalosti základních ekonomických pojmů a vztahů. Základy makroekonomické a mikroekonomické teorie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Získání znalostí o jednotlivých základních disciplínách podnikové ekonomiky se zaměřením na stavební výrobu. Schopnost se orientovat v podnikové ekonomice stavební výroby a v oceňování s ohledem na podmínky stavebního trhu.
Znalostí o jednotlivých základních disciplínách podnikové ekonomiky se zaměřením na stavební výrobu.

Základní literatura

Související platná legislativa. (CS)
MARKOVÁ,Leonora: Základy ekonomiky stavebnictví. CERM, s.r.o. Brno, 2009. ISBN 978-80-7204-623-2. (CS)
MARKOVÁ,Leonora. a kol.: Základy podnikové ekonomiky. Brno: CERM, s.r.o., 2012. ISBN 978-80-7204-669-0. (CS)
BROOK, M. Estimating and Tendering for Construction Work, Routledge, 2017, 5th edition ISBN 978-1-138-68716-5

Doporučená literatura

WOHE, Gunter: Úvod do podnikového hospodářství. Praha: C. H. Beck Praha, 1995. ISBN 80-7179-014-1. (CS)
MARKOVÁ,Leonora a kol.: Principles of economy of building firm. Brno: CERM, s.r.o., 2002. ISBN 80-214-2179-7. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Postavení podniku v národním hospodářství, odvětví stavebnictví a stavební podnik

2.Charakteristika podniku, zvláštnosti st. podniku, výroba

3.Založení podniku, sanace a jeho zánik, sdružování podniků, typy sdružování ve stavební výrobě

4.Řízení podniku, plánování, organizace a kontrola

5.–7.Materiál a zásoby, pracovní síla, výrobní stroje a zřízení

8.-9.Investiční činnost v podniku

10.Odbyt, prodej, marketing

11.Podnikové finance a ekonomické informace, daně

12.Stavební zakázky a ceny

13.Smluvní vztahy

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky, program výuky, instrukce a pokyny

2. Klasifikace

3. Smlouvy o dílo, žaloba o zaplacení ceny díla

4. Investice

5. Odpisy

6. Daně

7. Účetnictví a financování

8. Náklady na materiál a na stroje

9. Mzdy

10. Kalkulace ceny stavební práce

11. Cena stavebního objektu

12. Zápočtový test

13. Zápočet