Detail předmětu

Marketing

FAST-GV52Ak. rok: 2023/2024

Marketing jako podnikatelská filozofie. Strategický marketing. Analýza trhu, okolí konkurence. SWOT analýza, analýza příležitostí firmy a ohrožení. Stanovení cílů podniku. Typové varianty marketingových strategií. Význam trhu. Marketingový mix. Výrobková politika. Distribuční politika. Komunikační politika.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Znalosti principů ekonomiky stavebního podniku.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Získání schopností pracovat v oblasti distribuční politiky, získávání zakázek a příležitostí ve stavební výrobě
Znalost v oblasti distribuční politiky, získávání zakázek a příležitostí ve stavební výrobě.

Základní literatura

PLESKAČ, Jiří a SOUKUP, Leoš: Marketing ve stavebnictví. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2001. ISBN 80-247-0052-2. (CS)

Doporučená literatura

Mc. CARTHY, Jerome a PERREAULT, Jr.William: Basic Marketing - A Global-Managerial Approach. Boston:IRWIN, 1993. ISBN 0-256-0509-5. (EN)
Mc. CARTHY, Jerome a William PERREAULT, Jr.William: Applications in Basic Marketing. IRWIN: Boston, 1995. ISBN-10: 0072521341. (EN)
KOTLER, Philip a AMSTRONG, Gary: Principles of Marketing. New Jersey: Prentice-Hall., 2001. ISBN 0-13-029368-7. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod do marketingu

2.Základní pojmy a principy

3.SWOT analýza českého stavebnictví, definice a příklady využití

4.Marketingový mix, strategické rozhodovací procesy v podniku.

5.-6.Specifikace marketingu pro stavebnictví

7.-8.Strategické rozhodovací procesy, strategické postupy uplatňované ve firemní praxi

9.-10.Marketingový výzkum – metody a postupy

11.Marketingově řízené firmy – východiska a zásady

12.Marketingový audit stavební firmy

13.Uplatňované prvky komunikačního mixu ve stavebnictví