Detail předmětu

Sociologie

FAST-GZ52Ak. rok: 2023/2024

Předmět sociologie, makrosociologie a mikrosociologie, sociologické směry a teorie, sociologické metody a techniky, postoje a vztahy, sociální percepce, osobní image, komunikace verbální a nonverbální, rituály, sociální skupiny, klasifikace skupin, role ve skupinách, pozice ve skupinách, sociální mobilita, normy chování, sociální a biologické formativní vlivy na osobnost člověka, sociogram, sociologie ve firmách, public relations, vztahy na pracovišti, styly řízení, řízení a management.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Vstupní znalosti

Základní sociologické pojmy na středoškolské úrovni známé z předmětů "Základy společenských věd" nebo "Občanská nauka", znalosti ze základů práva, znalost statistických metod z matematiky využitelných v sociologii, zájem o sociologická témata, pozorování a poznávání společnosti, propojení sociologie s psychologií, základní znalosti psychologie a sociální psychologie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Orientace v problematice sociologie společnosti a sociálních skupin. Analýza společenských vztahů, procesů ve společnosti a společenského vývoje;
poznání společenské struktury na úrovni celé společnosti i na úrovni organizace, firmy, jednotlivce;
aplikace sociologie na budoucí zaměstnání absolventů ve stavebních firmách i technické praxi.
Znalost základních sociologických principů, směrů a paradigmat. Souvislosti sociologie a techniky. Využití sociologie v technické i inženýrské praxi ve firemním i osobním životě.

Základní literatura

GIDDENS, Anthony. Sociology. Blackwell: Polity Press. 2021. ISBN 978-1509-53922-2. (EN)
KELLER, Jan. Úvod do sociologie. Praha: SLON. 2012. ISBN 978-80-7419-102-2. (CS)
PETRUSEK, Miloslav a kol. Sociologické školy, směry, paradigmata. Praha: SLON. 2000. ISBN 80-85850-81-8. (CS)

SCHMEIDLER, Karel a kol. Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě. Brno: Novotný. 2001. ISBN 80-238-6582-X.

(CS)

Doporučená literatura

DURKHEIM, E.: The Rules od Sociological Method. London: Macmillan, 1982.
KOHOUTEK, R., ŠTĚPANÍK, J.: Psychologie a organizace řízení. Brno: CERM, 2000.
BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I.: Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 2002.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Předmět sociologie, předmět a úkoly sociologie, sociální struktura společnosti. 2. Dějiny sociologie. Přehled nejvýznamnějsích sociologických teorií, směrů a osobností. Význam pro současnost. 3. Makrosociologie, společenský vývoj. Sociální psychologie. Společnost, skupina, kolektiv. Mikrosociologie. Struktura organizace, úřadu, firmy. Řízení a kontrola. 4. Sociologické teorie a směry. Teorie konfliktu a teorie koncensu ve společnosti a organizaci. 5. Sociologické metody a techniky výzkumu. Pozorování, dotazník, anamnéza, testové metody. Sociopsychologické metody zkoumání člověka. 6. Postoje a vztahy ve skupinách a jejich poznávání. Struktura organizace. Styly řízení. Plánování, organizování. 7. Sociální percepce. Aktivní a pasivní přizpůsobovací operace. Profesiogram. Analýza pracovního výkonu. Motivace v práci a řízení. Hierarchie potřeb. Motivační faktory. 8. Verbální a nonverbální komunikace. Komunikační dovednosti. Prezentace. Brainstorming. Řízená porada. Diskuse. 9. Principy sociologického vidění světa a jednotlivce v něm. Vztah jedince a společnosti. Sociální struktury, sociální statika a dynamika. 10. Rituály v sociologii a v každodenním chování. Teorie rolí. Charakteristika prostředí. Faktory pracovního prostředí. 11. Sociální skupiny a jejich třídění. Kultura, etika a identita. Sociologie mládeže a školy. Sociální deviace. 12. Motivace a stimulace pracovníků. Využití sociologie při řízení lidí. Sociologie práce, marketingu a řízení. Kariéra. 13. Řešení konfliktních a stresových situací. Sociologie volného času.