Detail předmětu

Matematická kartografie

FAST-HE07Ak. rok: 2023/2024

Referenční plochy a souřadnicové systémy.
Klasifikace kartografických zobrazení.
Kartografická zkreslení. Zobrazení elipsoidu na kouli.
Jednoduchá zobrazení.
Zobrazení Cassini-Soldnerovo, S-JTSK, S-42.
Nepravá zobrazení. Volba zobrazení.
Transformace mezi souřadnicovými systémy.
Obecná teorie kartografických zobrazení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Zobrazení používná v mapování. Derivace, jednoduchý integrál.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Kartografická zobrazení - pochopení klasifikace.
Zkreslení zobrazení, význam pro geodetickou praxi.

Studenti porozumí kartografickým zobrazením a jejich klasifikaci, zkreslení zobrazení a jeho významu pro geodetickou praxi.

Základní literatura

Švec M.: Matematická kartografie - Referenční plochy. elektronický text, 2008. (CS)
Švec, M.: Matematická kartografie - Kartografická zkreslení. elektronický text, 2008. (CS)
Švec M.: Matematická kartografie - kartografická zobrazení. elektronický text, 2008. (CS)
Švec M.: Matematická kartografie - Nepravá zobrazení. elektronický text, 2008. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Referenční plochy a souřadnicové systémy. 2. Křivky na kouli. 3. Klasifikace kartografických zobrazení. 4. Kartografická zkreslení. 5. Zobrazení elipsoidu na kouli. 6. Jednoduchá zobrazení kuželová, válcová. 7. Jednoduchá zobrazení azimutální, projekce. 8. Zobrazení Cassini-Soldnerovo, S-JTSK. 9. S-42. Nepravá zobrazení. 10. Volba zobrazení.Transformace mezi souřadnicovými systémy.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Referenční plochy a souřadnicové systémy. 2. Křivky na kouli. 3. Klasifikace kartografických zobrazení. 4. Kartografická zkreslení. 5. Zobrazení elipsoidu na kouli. 6. Jednoduchá zobrazení kuželová, válcová. 7. Jednoduchá zobrazení azimutální, projekce. 8. Zobrazení Cassini-Soldnerovo, S-JTSK. 9. Zobrazení S-42. Nepravá zobrazení. 10. Volba zobrazení.Transformace mezi souřadnicovými systémy.