Detail předmětu

Komplexní projekt z GIS

FAST-HE13Ak. rok: 2023/2024

Formulace uceleného praktického úkolu z oblasti katastru, kartografické informatiky nebo fotogrammetrie. Sběr dat,zpracování a vyhodnocení. Presentace výsledků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Základní znalosti a metody při zpracování digitálních map.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Praktický projekt v oblasti katastru, kartografické informatiky nebo fotogrammetrie. Zpracování a vyhodnocení výsledků.
Zpracování a vyhodnocení výsledků praktického projektu v oblasti katastru, kartografické informatiky nebo fotogrammetrie.

Základní literatura

Plánka, L.: Vzor pro zpracování bakalářských a diplomových prací. elektronický text, 2004.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přípravné práce, měření, výpočetní práce, tvorba mapy, tvorba výkresů, technická zpráva.