Detail předmětu

Kartografická informatika

FAST-HE19Ak. rok: 2023/2024

Aplikovaná geoinformatika v kartografii.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Kartografická terminologie a metodika tvorby kartografických děl, principy geoinformačních technologií.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Pochopení principů kartografické interpretace a kartografického díla jako základní vrstvy geoinformačních systémů.

Student zvládne základní teoretické znalosti z oblasti digitální kartografie a vkládání digitálních kartografických produktů do geografických informačních systémů. Získá podrobné znalosti o národních digitálních mapových dílech a seznámí se s ekvivalentními díly zemí EU.

Základní literatura

SMUTNÝ, Jaroslav: Geografické informační systémy a jejich využití ve stavebnictví. Brno: CERM, 2001. ISBN 80-214-1812-5. (CS)
VOŽENÍLEK,Vít: Geografické informační systémy I - pojetí, historie, základní komponenty. Olomouc: UP, 2001. ISBN 80-7067-802-X. (CS)

Doporučená literatura

CARTWRIGHT, William, PETERSON, Michael P. GARTNER, Georg: Multimedia Cartography. Berlin-Heidelberg-New York: Springer, 1999. ISBN 3-540-65818-1. (EN)
HAKE,Günter, GRüNREICH, Dietmar, MENG, Liqiu: Kartographie. Berlin-New York: Walter de Gruyter, 2002. ISBN 3-11-016404-3. (DE)
PETERSON, Michael P.: Maps and the Internet. Kidlington: Elsevier Science Ltd., 2003. ISBN 0-08-044201-3. (EN)
TAYLOR, D. R. Fraser: Cybercartography: Theory and Practice. Amsterdam: Elsevier Science, 2005. ISBN 0-444-51629-8. (EN)
Longley, Paul A. et al.: Geographic Information Systems and Science. Chichester: John Wiley & Sons, 2005. ISBN 0-470-87001-X. (EN)
SLOCUM,Terry A, McMASTER,Robert B., KESSLER, Fritz C., HOWARD,Hugh H.: Thematic Cartography and Geovisualization. New Jersey, Pearson Education, 2009. ISBN 978-0-13-229834-6. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

0. Úvod do problematiky, základní pojmy 1. Aplikovaná geoinformatika 1.1 Webové služby, datové sady, registry, interoperabilita 1.2 Geodatabáze, relační a objektově-relační a objektově orientované databáze, souřadné systémy, georeferencování, škály a barvy 1.3 Prostorové operace – úvod, prostorová analýza, kartografické modelování 1.4 Prostorové operace – hydrologické modelování 1.5 Prostorové operace – analýzy terénu, síťové analýzy vzdáleností 1.6 Prostorové operace – topologické překrytí, prediktivní modelování, multikriteriální analýza 2. Metainformace (metadata) 2.1 Úvod, digitální knihovny a prostorové informační infrastruktury, Dublin Core, ISO, CSDGM, ATOM, INSPIRE 2.2 GetCapabilities, metadatové přechody, tezaury a gazeteery, přehled platforem 3. Základy webové (digitální, počítačové) kartografie 3.1. Web, editory, prohlížeče, formáty, standardizace, GML, uživatelé 3.2 Právo na webu, evropské právo, licence

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Webové služby, mapy na internetu, kartometrie a další úlohy na webových mapách, práce s registry, informační systémy a portály 2. Získání rastrových podkladů a práce s nimi, georeferencování 3. Tvorba mapových výstupů z databází 4. Vytvoření podkladu pro „srážko-odtokový“ model 5. Stanovení charakteristik území – zonální statistika 6. Metoda gridu - stanovení vodní eroze 7. Prostorové analýzy – analýza vzdáleností 8. Vizualizace a animace 9. 3D vizualizace 10. Syntéza mapových a datových zdrojů