Detail předmětu

Katastr nemovitostí IV

FAST-HE21Ak. rok: 2023/2024

ISKN - Informační systém katastru nemovitostí, funkce, součásti, propojení s základními registry veřejné správy.

RUIAN - Registr územní identifikace, adres a nemovitosti.

Katastr nemovitostí a jheho vazba na stavební zákon, telekomunikační zákon, energetický zákon, vodní zákon, oceňování nemovitostí

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Znalosti nabyté v předmětech GE12, GE17, HE16 práce s geodetickými programy, schopnost se orientovat v legislativě katastru nemovitostí.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Student je podrobně seznámen s Informačním systémem katastru nemovitostí, jeho funkcemi, logikou fukngování, propojení s základními registry veřejné správy, seznámi se s registrem územní identifikace, adres a nemovitosti a jeho propoejní s Informačním systémem katastru nemovitostí, dále je vysvětlena vazba katastru nemovitostí s důrazem na stavební zákon, telekomunikační zákon, energetický zákon, vodní zákon a oceňování nemovitostí.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. ISKN, seznámení se systémem, moduly systému. 2. ISKN, modul PU, poskytování údajů, PM, podklady pro měření 3. ISKN, postup jednoduchého právního aktu v systému. 4. RUIAN, fukčnost systému, vazby na informační systém katastru nemovitostí. 5. Aplikace stavebního zákona a zákona o územním plánování v kontextu katastrálního zákona. 6. Prostorové vytyčení stavby s pohledu stavebního a katastrálního zákona. 7. Katastr nemovitostí a energetický zákon, telekomunikační zákon. 8. Katastr nemovitostí a vodní zákon, zobrazování vodních děl v katastru. 9. Zákon o dani z nemovitostí 10. Pozemkový fond České republiky, vynětí ze zemědělského půdného fondu, vynětí z lesní půdy. 11. Katastr nemovitostí a oceňování nemovitostí. 12. Katastr nemovitostí a správní řád. 13. Obchodní a občanský zákoník.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor