Detail předmětu

Blízká fotogrammetrie

FAST-HE51Ak. rok: 2023/2024

Snímkové triangulace v blízké fotogrammetrii. Kalibrace kamer. Doplňující podmínky při výpočtu orientací a prostorových souřadnic. Geometrické a negeometrické faktory projektu. Přesnost a spolehlivost výsledků. 3D fotomodely. Vizualizace. Aplikace blízké fotogrammetrie ve stavebnictví, v průmyslu, v památkové péči a architektuře, v archeologii, v policejní praxi. Základy laserového skenování.

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Základy fotogrammetrie

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou úspěšného zakončení předmětu je docházka do cvičení, správné vyřešení všech zadaných úkolů a zvládnutí testů na nadpoloviční počet bodů.


Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Metody a aplikace blízké fotogrammetrie. Kalibrace kamer. Základy laserového skenování.


Schopnost řešit úlohy jako orientace snímků, tvorba 3D modelu objektu, kalibrace kamer a analýza výsledků.

Doporučená literatura

Kraus K.: Photogrammetry. Berlin: de Gruyter, 2007. ISBN 978-3-11-019007-6. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-P-C-GK magisterský navazující

  obor GD , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Fotogrammetrie – historie, typy kamer, snímky, princip pořizování a zobrazování, optika, objektivy, hloubka ostrosti, formáty kamer parametry snímkování.
 2. Princip 3D rekonstrukce, centrální projekce, prvky vnitřní a vnější orientace, matice kamery, princip stereo vidění a stereo vyhodnocení.
 3. Souřadnicové systémy ve fotogrammetrii, 2D a 3D transformace, homogenní souřadnice, homografie, způsoby řešení (vyrovnání).
 4. Blízká fotogrammetrie, kamery, způsob snímkování, metody zpracování, přesnost, kalibrace.
 5. Pořízení leteckých snímků, typy kamer, plánování letu, digitalizace analogového snímku, smaz a jeho eliminace, rozlišovací schopnost snímku.
 6. Přímá orientace snímače, fyzikální podstata, přínos pro fotogrammetrii a letecké skenování, transformace mezi souřadnicovými systémy senzorů, systémem nosiče a navigačním souřadnicovým systémem.
 7. Snímková orientace, princip aerotriangulace, vyrovnání bloku svazků, přesnost snímkové orientace, přídavné parametry, GNSS a IMU v aerotriangulace.
 8. Fotogrammetrické mapování. Přesnost stereo-vyhodnocení.
 9. Digitální ortofoto, digitální analýza a zpracování snímků, digitální obrazová korelace, vyhledání zájmových (klíčových) bodů, analýza korespondencí.
 10. Automatizace fotogrammetrických úloh – obrazová korelace, interest operátory, Structure from Motion, dense matching – princip, použití, význam.
 11. Pozemní a letecké skenování – principy, přesnost, aplikace.
 12. Letecké skenování – principy, přesnost, aplikace.
 13. Mobilní mapování, UAV: princip, přesnost, aplikace.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Zaměření a výpočet souřadnic vlícovacích a kontrolních bodů, plánování snímkování.
 • Kalibrace kamery, fotogrammetrické snímkování.
 • Snímková orientace, tvorba 3D mračna bodů a mesh modelu.
 • Testování přesnosti, publikace a prezentace výsledků, finalizace.