Detail předmětu

Digitální model terénu

FAST-HE53Ak. rok: 2023/2024

Metody sběru dat, přesnost bodů. Význam lomových a tvarových čar. Aplikace – interpolace vrstevnic, profily, určování objemů, DMT pro ortofoto, programové systémy pro DMT, speciální moduly. Morfologická analýza terénní plochy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Metody mapování výškopisu

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Metody sběru dat, kvalita dat,užití DMT.
Ability to create 2,5D terrain model from given data, including brack lines. Creation of curves, profiles, vizualization of models.

Doporučená literatura

Karl Kraus: Photogrammetrie -Topografische Informationssysteme. Dummler Verlag, 2000. ISBN 3-427-78751-6. (DE)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Metody sběru dat, geodetická, fotogrammetrická, kartografická metoda 2. Laserové skenování, radarová interferometrie 3. Významné čáry 4. Metody a postup výpočtu DMT, algoritmy na tvorbu TIN 5. Interpolace vrstevnic,profily,objemy 6. DMT pro ortofotmapy 7. Software 8. Speciální moduly 9. Morfologická analýza, gradienty

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Příprava vstupních dat. Generování digitálního modelu. Eliminace hrubých chyb v datech. Interpolace vrstevnic. Tvorba profilů, výpočet objemů. Speciální moduly, mapy oslunění a sklonů. Analýza terénu.