Detail předmětu

Geomatika

FAST-HE56Ak. rok: 2023/2024

Geoinformační technologie. Kvalita informací a jejich vliv na analýzy. Presentace výsledků. Globalizace dat.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Základy mapování, kartografie, informatiky, fotogrammetrie a dálkového průzkumu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Pochopení vzájemných souvislostí mezi geoinformačními vědami.
Student zvládne základní teoretické znalosti z oblasti geoinformatiky a digitální kartografie. Seznámí se s polohovými základy geografických informačních systémů a metodami sběru, ukládání a zpracování různých typů geografických dat pro tyto systémy.

Základní literatura

Tuček J.: Geografické informační systémy. Teorie a praxe.. Praha, Computer Press, 1998. (CS)
Streit U.: Introduction to Geoinformatics. University of Muenster, 2000. (EN)
Elithorp James A. Jr, Findorff Dennis D.: Geodesy for Geomatics and GIS Professionals. Xan Edu, Ann Arbor, 2003. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Definice GIS, vývoj interdisciplinárních vztahů. 2. Databáze - základ GIS. 3. Přehled o databázových systémech. 4. Software pro GIS. Přehled o GIS systémech. 5. Moderní metody sběru dat pro GIS. 6. Typy geografických dat a modely ukládání. 7. Standardy pro GIS. Vyhodnocení kvality dat. 8. Hardware. 9. Mapová algebra. 10. Electronické prostředí, INTERNET/INTRANET. Presentace prací v 3D a 4D.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Definice GIS, vývoj interdisciplinárních vztahů. 2. Databáze - základ GIS. 3. Přehled o databázových systémech. 4. Software pro GIS. Přehled o GIS systémech. 5. Moderní metody sběru dat pro GIS. 6. Typy geografických dat a modely ukládání. 7. Standardy pro GIS. Vyhodnocení kvality dat. 8. Hardware. 9. Mapová algebra.