Detail předmětu

Databázové systémy

FAST-HU51Ak. rok: 2023/2024

Základní pojmy databázové technologie, terminologie, datové modely, modelování, databázové nástroje.
Relační model dat, relační algebra, datová integrita.
Konceptuální modelování, E-R diagramy.
Jazyky relačních DBS, jazyk SQL.
Architektury databázových systémů.
Konkrétní databázové systémy typu ISAM a server SQL.
Praktické procvičení analytických dovedností při návrhu databázového systému zvolené předmětové oblasti v prostředí konkrétní DB aplikace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Vstupní znalosti

Uživatelské znalosti operačního systému, zejména práce se soubory a složkami.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Seznámení se základními principy databázové technologie v prostředí konkrétního systému řízení báze dat. Návrh a implementace jednoduchého databázového systému.
Znalosti pro návrh a implementaci jednoduché databázové aplikace

Základní literatura

Pokorný Jaroslav: Databázová abeceda. Science, Veletiny, 1998.

Doporučená literatura

Pokorný Jaroslav: Dotazovací jazyky. Science, Veletiny, 1994.
Šimůnek M.: SQL kompletní kapesní průvodce. Grada Publishing, 1999.
Rebecca M. Riordan: Vytváříme relační databázové aplikace. Computer Press, 2000.
Henderson K: Mistrovství v Transact-SQL. Computer Press, 2000.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Datové modely a jejich odraz v používaných databázích 2. Relační model dat, pojem relace a její reprezentace 3. Relační algebra 4. Konceptuální modelování 5-6. Tabulky a jejich vztahy, primární a cizí klíče, E-R diagramy 7. Indexovací techniky 8. Referenční integrita 9. Jazyk SQL, příkazy podmnožin DDL a DML 10. Konstrukce komplexního příkazu SELECT 11. Pohledy, uložené procedury v jazyce TSQL. Transakční zpracování a řízení přístupu 12. Moderní databázové systémy Oracle, MySQL, SQL Server, ISAM systémy 13. Příklad analýzy jednoduchého informačního systému

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Porovnání práce s daty v ukázkové aplikaci na úrovni uživatelského rozhraní aplikace a uživatelského rozhraní vlastního databázového systému. 2. Použití jednoduchých nástrojů pro zjišťování informací (řazení a filtrování). Import a export dat. 3. Definice struktury tabulek, datové typy, realizace integritních omezení. 4-6. Formulace dotazů pro zjišťování informací. 7-9. Nastavení relací mezi tabulkami, formulace komplexních dotazů, použití formulářů pro vytvoření uživatelského rozhraní. 10-12. Zadání a konzultace samostatné práce. 13. Odevzdání samostatné práce, závěrečný test.