Detail předmětu

Moderní techniky programování

FAST-HU52Ak. rok: 2023/2024

Tvorba programů a aplikací v prostředí Microsoft Visual Basic a VBA.
Základní algoritmy, strukturované programování, objektově orientované programování, aplikační knihovny objektů a jejich využití, řešení inženýrských úloh.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Vstupní znalosti

znalost algoritmizace a programování v jazyce VBA, základní znalost technické angličtiny

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Předmět naučí strukturovanému návrhu programů, zabývá se událostmi řízenému programování a základními komponentami Visual Basicu. Předmět je koncipován tak, aby seznámil studenty s pokročilejšími konstrukcemi a prvky programovacího jazyka Visual Basic. Studenti budou navrhovat a psát programy v jazyce Visual Basic.
Vtváření programů v jazyce Visual Basic s využitím moderních technik událostmi řízeného programování, komponentních technologií a objektového programování

Doporučená literatura

WIRTH, Nicolas: Algoritmy a štruktúry údajov. Alfa Bratislava, 1988. (CS)
Knuth, D. E.: Fundamental Algorithms. Third Edition.. Addison-Wesley, 1997. (EN)
KRÁL, Martin: Excel VBA. Computer Press, 2010. EAN 9788025123584. (CS)
HALVORSON, Michael: Microsoft Visual Basic. Computer Press, 2010. EAN 9788025131466. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Model počítače z hlediska programátora. Vývojové prostředí jazyka. 2. Proměnné, reprezetace datových typů, konstanty, přiřazovací příkaz. 3. Funkce a procedury (volání funkcí, volání procedur, parametry a argumenty, veřejné a privátní procedury). 4. Vestavěné prvky jazyka, vstupy a výstupy. 5.-6. Příkazy pro řízení běhu, podmíněné příkazy a cykly. 7. Práce se strukturovanou proměnnou. 8. Strukturované a objektově orientované programování. 9.-10. Aplikační knihovny objektů. 11. Algoritmy numerických metod. 12. Příklady řešení inženýrských úloh. Statistické a optimalizační problémy. 13. Příklady řešení inženýrských úloh. Řešení mechanické úlohy.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vývojové prostředí, první program, překlad a spuštění programu. 2. Vstup a výstup v programu, použití jednoduchých funkcí, program pro řešení algebraických rovnic. 3. Rozhodovací struktury, jednoduchý cyklus, program pro součet nekonečné řady. 4. Uživatelské funkce a procedury, vlastní program pro výpočet transcendentní funkce. 5. Prostředí tabulkového kalkulátoru pro formátovaný vstup a výstup dat. Programy pro generování dat v tabulkách. 6. Strukturované proměnné, programy pro maticové operace a statistické výpočty. 7. Využití objektové knihovny MS pro tvorbu grafu, program pro řešení počáteční úlohy. 8. Algoritmy pro simulaci a animaci, program simulace a vizualizace vývoje nelineárního systému. 9. Důležité objekty knihovny MS Excel, program pro automatizované řešení komplexní inženýrské úlohy. 10. Objektová knihovna v prostředí MS Word, programy pro automatizované zpracování dokumentu. 11. Knihovna pro práci se systémem souborů, programy automatizovaného zpracování a konverze dat. 12. Programy pro řešení úlohy velkých deformací z oblasti nelineární mechaniky kontinua. 13. Testování dovedností - samostatné tvorby a ladění programu.