Detail předmětu

Geodézie

FAST-IE51Ak. rok: 2023/2024

Fyzikální a geometrické základy geodézie. Vývoj elektronických geodetických přístrojů. Teoretické principy činnosti elektronických teodolitů, dálkoměrů, nivelačních přístrojů, družicových systémů a inerciálních systémů. Testování elektronických geodetických přístrojů. Atmosférická refrakce a její vliv na geodetická měření. Korekce výsledků měření a jejich redukce na zobrazovací plochy. Automatizace měření a zpracování geodetických dat. Integrované měřické systémy. Základy prostorové geodézie. Lokální a globální souřadnicové systémy. Geodetické úlohy v prostoru. Transformace souřadnic mezi různými systémy. Analýza kvality identických bodů a přesnosti výsledků měření. Analýza užívaných softwarových produktů pro všechny základní druhy geodetických prací. Metrologie v geodézii.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Znalost měřických a výpočetních postupů v geodézii.
Vyrovnávání sítí a teorie chyb.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Konstrukce a testování pokročilých přístrojů a měřících systémů.
Analýza kvality měřených dat.

Základní literatura

Torge, W.: Geodesy. de Gruyter 2001
Vaníček, P., Krakiwski, E.: Geodesy: The Concepts. North Holland, Amsterdam 1980

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-K-C-GK doktorský

    obor GAK , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. obecné principy fyzikální a geometrické geodezie. Teorie a testování elektronických geodetických přístrojů. 2. Atmosférická refrakce a její vliv na geodetická měření. 3. Automatizace geodetických měřických a výpočetních postupů. Korekce a redukce dat na zobrazovací plochu. 4. Integrované měřící systémy. Principy třírozměrné geodezie. 5. Transformace souřadnic. Analýza kvality identických bodů a výsledků transformace. 6. Softwarové prostředky pro základní druhy geodetických prací, analýza. Metrologie v geodezii.