Detail předmětu

Analýza měřických dat

FAST-IE52Ak. rok: 2023/2024

Vícerozměrné veličiny a jejich charakteristiky. Kriteria přesnosti a jejich význam. Testování a analýza výsledků měření a vstupních hodnot do vyrovnání. Fyzikální a matematická korelace. Parciální a vícerozměrná korelace. Matice korelačních koeficientů a kovarianční matice. Systematické chyby. Zákony hromadění chyb. Chyby složených funkcí. Analýza mezních chyb. Vyrovnání korelovaných měření. Bloková vyrovnání. Kolokace. Kalmanův filtr. Robustní metody vyrovnání. Analýza kovariančních a váhových matic. Plánování experimentu a optimalizační metody. Zpracování návrhu metodiky a technologie analýzy souboru výsledků pro doktorskou práci.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Metody matematické a statistické analýzy. Přehled o základních metodách datové analýzy a vyrovnání.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Zvládnutí metod analýzy a testování výsledků měření. Pochopení korelačních vazeb a jejich uplatnění v procesu vyrovnání. Pochopení principů kolokace, Kalmanovy filtrace dat a robustních vyrovnávacích metod. Získání přehledu o metodice plánování experimentů a optimalizačních metodách.

Základní literatura

Borradaile, G.: Statistics for Earth Science Data. Springer Verlag 2003
Teunissen, P.J.G.: Testing Theory - an Introduction. Delft University Press 2002

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-K-C-GK doktorský

    obor GAK , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vícerozměrné veličiny a jejich charakteristiky. Kriteria přesnosti a jejich význam. 2. Testování a analýza výsledků měření. Fyzikální a matematická korelace. Testování vstupních hodnot do vyrovnání. 3. Systematické chyby. Zákony hromadění chyb. Chyby složených funkcí. 4. Matice korelačních koeficientů a kovarianční matice. Vyrovnání korelovaných měření. Bloková vyrovnání. 5. Collocation. Kalman filter. Robust adjustment methods. Analýza kovariančních a váhových matic. 6. Plánování experimentu a optimalizační metody.