Detail předmětu

Geodetické sítě

FAST-IE54Ak. rok: 2023/2024

Polohové geodetické základy – vývoj. Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální. Astronomicko-geodetická síť a její modernizace. Výškové geodetické základy – vývoj. Výškový systém Bpv a jeho modernizace. Tíhové základy – vývoj a modernizace. Geocentrické referenční systémy a rámce a jejich vývoj. Družicové sítě v ČR. Metody určování kvazigeoidu. Geodynamické sítě. Lokální geodetické sítě. Integrace klasických a družicových geodetických měření. Analýza a interpretace opakovaných měření v geodetických sítích. Praktické aplikace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

7

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Metody matematické analýzy. Principy měření a jejich zpracování v geodetických sítích. Přehled o problematice polohových, výškových a tíhových základů. Principy družicových měření. Přehled o souřadnicových systémech.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Podrobné seznámení s problematikou vývoje a modernizace geodetických polohových, výškových a tíhových základů. Detailní pochopení struktury, měření a vyrovnání základních geodetických sítí. Pochopení principů integrace klasických a družicových měření.

Základní literatura

Abelovič, J. a kol.: Meranie v geodetických sieťach. ALFA, Bratislava 1990

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-K-C-GK doktorský

    obor GAK , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vývoj polohových geodetických základů. Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální. Astronomicko-geodetická síť a její modernizace. 2. Výškové geodetické základy – vývoj. Výškový systém Bpv a jeho modernizace. Tíhové základy – vývoj a modernizace. 3. Geocentrické referenční systémy a rámce a jejich vývoj. Družicové sítě v ČR. 4. Metody určování kvazigeoidu. Geodynamické sítě. Lokální geodetické sítě. Integrace klasických a družicových geodetických měření. 5. Analýza a interpretace opakovaných měření v geodetických sítích. 6. Praktické aplikace.