Detail předmětu

Inženýrská geodézie

FAST-IE56Ak. rok: 2023/2024

Rozbory přesnosti měření a vytyčování základních geometrických veličin. Dvojstupňová analýza přesnosti polohových vytyčovacích úloh. Kontrola parametrů vytyčování v investiční výstavbě. Lokální účelové geodetické sítě – metody budování, kombinace měřických technologií, optimalizační postupy. Přesné aplikace GPS statických a kinematických metod v inženýrské geodézii. Měření posunů a přetvoření stavebních objektů a konstrukcí (obecná analýza, metody vyhodnocení, hodnocení stability bodů, interpretace výsledků). Speciální problémy inženýrské geodézie při výstavbě podzemních děl.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Metody matematické analýzy. Metody vyrovnání geodetických sítí. Základy družicových metod, GPS. Metody statistické analýzy a zpracování dat.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Ovládnutí pokročilých metod analýzy přesnosti inženýrskogeodetických úloh. Získání přehledu o možnostech aplikací družicových metod. Zvládnutí pokročilých metod měření posunů a přetvoření stavebních objektů, analýzy jejich přesnosti a metody vyhodnocení.
Student zvládne pokročilé metody analýzy přesnosti inženýrskogeodetických úloh. Získá přehled o možnostech aplikací družicových metod. Zvládne též pokročilé metody měření posunů a přetvoření stavebních objektů, analýzy jejich přesnosti a metody vyhodnocení.

Základní literatura

Richardus, P.: Project Surveying. A.A. Balkema, Rotterdam 1984

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-K-C-GK doktorský

    obor GAK , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Současné metody rozborů přesnosti, dvojstupňové rozbory přesnosti metod vytyčení polohy. 2. Kontrolní a ověřovací měření, kontrola vytyčení, vyhodnocení finálních parametrů. 3. Speciální lokální sítě pro inženýrské účely, kombinace a integrace různorodých měření. 4. GPS v inženýrské geodezii, přesné aplikace statických a kinematických metod. 5. Měření posunů a přetvoření stavebních objektů a konstrukcí, pokročilá deformační analýza, moderní přístupy. 6. Měření v podzemí, vytyčování a kontrolní měření tunelových staveb.