Detail předmětu

Fotogrammetrie

FAST-IE58Ak. rok: 2023/2024

Metody fotogrammetrických orientací (základní matematický model, rovnice oprav pro individuální typy měření, doplňkové parametry). Řešení normálních rovnic (pro metodu bundle adjustment). Vyrovnání fotogrammetrických volných sítí. Detekce odlehlých měření. Integrace GPS, INS, laserů a SAR senzorů do fotogrammetrických metod. Senzory pro digitální snímkování. Postupy pro rekonstrukci a vizualizaci povrchů. Ortofotomapy. Zvyšování fotografického obsahu snímků, extrakce hran. 3D modely, modelování pro vizualizaci. Automatizovaná definice povrchu, rekonstrukce povrchu z měření individuálních bodů a línií. Měření objektů pomocí strukturovaného světla. Měření dynamických procesů. Kalibrace fotogrammetrických systémů

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Základy fotogrammetrie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Detailní pochopení metod fotogrammetrických orientací. Pochopení principů a integrace různých senzorů. Seznámení s digitálním zpracováním obrazu a jeho využitím.

Základní literatura

Kraus, K.: Photogrammetry. de Gruyter 2007

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-K-C-GK doktorský

    obor GAK , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Metody fotogrammetrických orientací 2. Řešení normálních rovnic (pro metodu bundle adjustment) 3. Vyrovnání fotogrammetrických volných sítí 4. Detekce odlehlých měření 5. Integrace GPS, INS, laserů a SAR sensorů do fotogrammetrických metod 6. Sensory pro digitální snímkování 7. Postupy pro rekonstrukci a vizualizaci povrchů 8. Ortofotomapy 9. Zvyšování fotografického obsahu snímků, extrakce hran 10. 3D modely, modelování pro vizualizaci 11. Automatizovaná definice povrchu, rekonstrukce povrchu z měření individuálních bodů a línií 12. Měření dynamických procesů 13. Kalibrace fotogrammetrických systémů