Detail předmětu

Informační systémy a digitální kartografie

FAST-IE59Ak. rok: 2023/2024

GIS a jiné informační systémy, jejich struktura a funkce. Modelování geografických a prostorových objektů a jejich reprezentace. Naplňování databází z primárních a sekundárních zdrojů, budování topologie a vstup atributoých údajů. Restrukturalizace údajů, generalizace v prostředí informačních systémů. Analýza sítí a obrazů a syntetické operace v informačních systémech. Vizuální reprezentace reality, animace. Současné softwarové systémy pro územně orientované informační systémy. Informační systém zeměměřictví a katastru. Vojenský informační systém o území. Státní informační systém a jeho standardy, normy a normotvorná činnost v oblasti informační technologie (ČSN, CEN, ISO). Současné aplikace informačních systémů v přírodních a technických vědách. Využití IS (GIS) při řešení havarijních situací. Síťové aplikace informačních technologii, INTERNET, INTRANET. Projektování informačních systémů a GIS. Digitální kartografická díla česká (DKM, ZABAGED, DMÚ) a světová. Principy jejich tvorby. Digitální kartografická tvorba, generalizace v digitální kartografii. Využití digitálních technologií k prezentaci a tisku map. Prostorové modelování a řešení morfometrických a kartometrických úloh v 3D. Současné softwarové produkty pro digitální kartografii ve 2D a 3D.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Základy GIS

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Rozšíření znalostí o GIS a digitální kartografii

Základní literatura

Cartwright, W., Peterson, M., P.: Multimedia Cartography. Springer, Berlin 1999
Elithorp, J.A.Jr., Findorff, D.D.: Geodesy for Geomatics and GIS Professionals. Xan Edu, Ann Arbor 2003
Longley, P. A., Goodchild, M. F. a kol.: Geographic Information Systems and Science. John Wiley & Sons, Ltd. 2001

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-K-C-GK doktorský

    obor GAK , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Informační systémy, jejich struktura a funkce. GIS. Modelování geografických a prostorových objektů a jejich reprezentace. 2. Naplňování databází z primárních a sekundárních zdrojů, budování topologie a vstup atributoých údajů. Restrukturalizace údajů, generalizace v prostředí informačních systémů Analýza sítí a obrazů a syntetické operace v informačních systémech. 3. Současné softwarové systémy pro územně orientované informační systémy. Informační systém zeměměřictví a katastru. 4. Současné aplikace informačních systémů v přírodních a technických vědách. Využití IS (GIS) při řešení havarijních situací. Síťové aplikace informačních technologii, INTERNET, INTRANET. 5. Projektování informačních systémů a GIS. Digitální kartografická díla česká (DKM, ZABAGED, DMÚ) a světová. Principy jejich tvorby. Digitální kartografická tvorba, generalizace v digitální kartografii. Využití digitálních technologií k prezentaci a tisku map. 6. Prostorové modelování a řešení morfometrických a kartometrických úloh v 3D. Současné softwarové produkty pro digitální kartografii ve 2D a 3D.