Detail předmětu

Systémy řízení bází dat

FAST-IU53Ak. rok: 2023/2024

Základní pojmy databázové technologie, terminologie, datové modely, modelování, databázové nástroje.
Relační model dat, relační algebra, datová integrita.
Konceptuální modelování, E-R diagramy.
Jazyky relačních DBS, jazyk SQL.
Architektury databázových systémů.
Konkrétní databázové systémy typu ISAM a server SQL.
Praktické procvičení analytických dovedností při návrhu databázového systému zvolené předmětové oblasti v prostředí konkrétní DB aplikace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

7

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Vstupní znalosti

Uživatelské znalosti operačního systému, zejména práce se soubory a složkami.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Seznámení se základními principy databázové technologie v prostředí konkrétního systému řízení báze dat. Návrh a implementace jednoduché databázové aplikace.

Základní literatura

Rebecca M. Riordan: Vytváříme relační databázové aplikace. Computer Press 2000

Doporučená literatura

Pokorný Jaroslav: Dotazovací jazyky. Science, Veletiny 1994
Pokorný Jaroslav: Databázová abeceda. Science, Veletiny 1998

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-K-C-GK doktorský

    obor GAK , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Datové modely a jejich odraz v používaných databázích 2. Relační model dat, pojem relace a její reprezentace 3. Relační algebra 4. Konceptuální modelování 5-6. Tabulky a jejich vztahy, primární a cizí klíče, E-R diagramy 7. Indexovací techniky 8. Referenční integrita 9. Jazyk SQL, příkazy podmnožin DDL a DML 10. Konstrukce komplexního příkazu SELECT 11. Pohledy, uložené procedury v jazyce TSQL. Transakční zpracování a řízení přístupu 12. Moderní databázové systémy Oracle, MySQL, SQL Server, ISAM systémy 13. Příklad analýzy jednoduchého informačního systému

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor