Detail předmětu

Prostorové modelování v systémech CAD

FAST-IU54Ak. rok: 2023/2024

Pokročilé využití vlastností moderních CAD systémů. Tvorba prostorových modelů — obecné operace s prostorovými modely, množinový kalkul, možnosti konstrukčních příkazů v prostoru. Různé způsoby zobrazení modelu a jejich použití. Techniky fotorealistického zobrazení modelu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Vstupní znalosti

Modelování v rovině v CAD systému

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Samostatná tvorba pokročilé rovinné výkresové dokumentace.
Základy modelování prostorových objektů a jejich vizualizace.

Základní literatura

Ellen Finkelstein: Mistrovství v AutoCADU 2004. Computer Press 2004

Doporučená literatura

Novotná H.: AutoCAD II.. Internetové učební texty 2003

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-K-C-GK doktorský

    obor GAK , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní orientace v prostoru, výřezy, souřadné systémy 2. Pohledy na model, způsoby zobrazení modelu 3. Drátěný model 4. 3Dplochy a jejich použití 5. Přímo zadávaná tělesa a jejich vlastnosti 6. Modelování pomocí množinových operací 7.-9. Další modelační techniky 10. Perspektiva a pohledy na model 11. Mapování materiálů na model 12. Světla, scény, pozadí 13. Fotorealistické zobrazení scény a možnosti prezentace výsledků prostorového modelování