Detail předmětu

Diplomový seminář (K-ZEL)

FAST-NNB011Ak. rok: 2023/2024

Příprava zpracování diplomové práce. Semináře k aktuálním problémům železničních staveb a konstrukcí.
Zpracování a obhajoba seminární práce s tématikou diplomové práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb (ZEL)

Vstupní znalosti

Znalost problematiky z teoretických a odborných předmětů souvisejících s tvorbou diplomové práce: Železniční stavby a konstrukce, železniční stanice a uzly, kolejová doprava ve městech, přepravní systémy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je příprava zpracování diplomové práce.
Student se připraví na zpracování diplomové práce.

Základní literatura

ESVELD, Coenraad. Modern railway track. 2nd ed. Zaltbommel: MRT-Productions, c2001. ISBN 90-800-3243-3.

(EN)

IŽVOLT, Libor, Janka ŠESTÁKOVÁ a Michal ŠMALO. Železničné staviteľstvo 2: Diagnostika, mechanizácia prác a technologické postupy údržby železničnej jazdnej dráhy. Žilina: EDIS, 2015. ISBN 978-80-554-1169-9.

(SK)

IŽVOLT, Libor a Stanislav HODÁS. Projektovanie, stavba, rekonštrukcia a modernizácia železničných tratí a staníc. Žilina: EDIS, 2020. ISBN 978-80-554-1703-5.

(SK)

Technologie prací na železničním svršku. Praha: ČKAIT, 2019. ISBN 978-80-88265-17-7.

(CS)

Doporučená literatura

Stavby dopravní infrastruktury: sborník přednášek vydaný u příležitosti semináře konaného ve dnech 26. a 27. února 2020 v Děčíně. Děčín: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební, a dopravní, Děčín, příspěvková organizace, 2020. ISBN 978-80-905733-7-6.

(CS)

Nová železniční technika. ISSN 1210 – 3942. 2022

(CS)
Railway Track and Structures. ISSN 2160-2514. 2022 (EN)

Eisenbahntechnische Rundschau. Hestra Verlag, ISSN 0013-2845. 2022

(DE)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIK magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–3. Příprava zpracování diplomové práce. 3.–8. Semináře k aktuálním problémům železničních staveb a konstrukcí. 9.–10. Zpracování a obhajoba seminární práce s tématikou diplomové práce.