Detail předmětu

Vybrané statě ze železničních staveb 2

FAST-NNB013Ak. rok: 2023/2024

Zákon o dráhách. Vyhlášky ministerstva dopravy a spojů dotýkající se železniční dopravy. Právní předpisy, jejichž znalost je povinná pro inženýry a související veřejnoprávní a soukromoprávní.
Mezinárodní smlouvy a dohody (AGC, AGTC, AETR, IRU, TEN-T aj.). Usnesení vlády o projektu ekologizace dopravy zboží kombinovanou dopravou. Střednědobá a dlouhodobá strategie v dopravě železniční. Modernizace koridorů Českých drah.
Přepravní systémy, základní dělení. Obecné podmínky pro výstavbu a provozování dopravy vyplývající z mezinárodních dohod.
Systém kombinované dopravy. Kontejnerový přepravní systém. Systémy výměnných nástaveb, silničních návěsů a souprav. Systémy podvojných návěsů, kontejnerová přeprava a přeprava osobních automobilů.
Integrovaný dopravní systém. Dopravní obsluha ve veřejném zájmu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb (ZEL)

Vstupní znalosti

Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, základní pojmy, konstrukce železničního svršku a spodku, projektování železničních tratí a železničních stanic.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou zákona o drahách, mezinárodních smluv a přepravních a dopravních systémů a procvičit získané znalosti a dovednosti.
Student zvládne problematiku zákona o drahách, mezinárodních smluv a přepravních a dopravních systémů.

Základní literatura

Soušek, Watras, Stehlík: Zákon o dráhách s komentářem. Olomouc, 1995.

(CS)

IŽVOLT, Libor, Stanislav HODAS a Janka ŠESTÁKOVÁ. Železničné staviteľstvo 1: Projektovanie, stavby a konštrukcie železničných tratí a staníc. 1. Žilina: EDIS, 2015. ISBN 978-80-554-1122-4.

(SK)

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah,: ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb., vyhlášky č. 346/2000 Sb., vyhlášky č. 413/2001 Sb., vyhlášky č. 577/2004 Sb., vyhlášky č. 58 /2013 Sb. a vyhlášky č. 8/2015 Sb. In: Sbírka zákonů. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1995, ročník 1995, částka 48, číslo 177.

(CS)

MOJŽÍŠ, Vlastislav a Václav CEMPÍREK. Kombinovaná doprava. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999. ISBN 80-7194-216-2.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIK magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zákon o dráhách. 2. Vyhlášky ministerstva dopravy a spojů dotýkající se železniční dopravy. Právní předpisy, jejichž znalost je povinná pro inženýry a související veřejnoprávní a soukromoprávní. 3. Mezinárodní smlouvy a dohody (AGC, AGTC, AETR, IRU, TEN-T aj.). Usnesení vlády o projektu ekologizace dopravy zboží kombinovanou dopravou. 4. Střednědobá a dlouhodobá strategie v dopravě železniční. 5. Modernizace železničních koridorů v České republice. 6. Přepravní systémy, základní dělení. 7. Obecné podmínky pro výstavbu a provozování dopravy vyplývající z mezinárodních dohod. 8. Systém kombinované dopravy. Kontejnerový přepravní systém. Systémy výměnných nástaveb, silničních návěsů a souprav. 9. Systémy podvojných návěsů, kontejnerová přeprava a přeprava osobních automobilů. 10. Integrovaný dopravní systém. Dopravní obsluha ve veřejném zájmu.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zákon o dráhách. 2. Vyhlášky ministerstva dopravy a spojů dotýkající se železniční dopravy. Právní předpisy. 3. Mezinárodní smlouvy a dohody, usnesení vlády. 4. Střednědobá a dlouhodobá strategie v železniční dopravě. 5. Modernizace železničních koridorů v České republice. 6. Přepravní systémy. 7. podmínky pro výstavbu a provozování dopravy vyplývající z mezinárodních dohod. 8. Kontejnerový přepravní systém. Systémy výměnných nástaveb, silničních návěsů a souprav. 9. Systémy podvojných návěsů, kontejnerová přeprava a přeprava osobních automobilů. 10. Integrovaný dopravní systémy.