Detail předmětu

Železniční stanice a uzly 2

FAST-NNB016Ak. rok: 2023/2024

Osobní nádraží, práce, rozsah rozdělení. Kolejiště osobních nádraží, vybavení a výkonnost. Průjezdná a hlavová osobní nádraží.
Odstavná nádraží, práce, uspořádání kolejových skupin. Vybavení odstavných nádraží.
Třídící nádraží, účel, umístění v síti, typy. Vývoj třídící práce. Vjezdová skupina kolejí. Spádoviště, technické vybavení, návrh kolejových rozvětvení a podélného řezu, dynamické posouzení. Směrová a staniční skupina kolejí. Odjezdová skupina, koleje pro tranzitní vlaky. Přidružená zařízení.
Lokomotivní depa, stanoviště provozního ošetření. Technologie práce, uspořádání kolejiště.
Vlečky a kolejiště průmyslových závodů, umístění a zapojení, odevzdávková kolejiště.
Železniční uzly, osobní a nákladní doprava.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb (ZEL)

Vstupní znalosti

Projektování zastávek, nákladišť a dopraven, zejména železničních stanic

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou součástí železničních uzlů, osobní a nákladní dopravě v nich a procvičit získané znalosti a dovednosti.
Student zvládne problematiku součástí železničních uzlů, v osobní a nákladní dopravě.

Základní literatura

Majerčák, J. a kol. Železničná dopravná prevádzka, Technológia železničných staníc, EDIS, 2008, ISBN 978-80-8070-887-0 (SK)

Gombitová, J., Projektovanie, stavba a rekonštrukcia železničných staníc I, EDIS, 2007, ISBN 978-80-8070-755-2

(SK)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIK magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Třídící nádraží, účel, umístění v síti, typy. Vývoj třídící práce. 2. Vjezdová skupina kolejí. Směrová a staniční skupina kolejí. Odjezdová skupina, koleje pro tranzitní vlaky. Přidružená zařízení. 3. Spádoviště, technické vybavení, návrh kolejových rozvětvení a podélného řezu, dynamické posouzení. 4. Osobní nádraží, práce, rozsah rozdělení. Kolejiště osobních nádraží, vybavení a výkonnost. Průjezdná a hlavová osobní nádraží. 5. Odstavná nádraží, práce, uspořádání kolejových skupin. Vybavení odstavných nádraží. 6. Lokomotivní depa, stanoviště provozního ošetření. Technologie práce, uspořádání kolejiště. 7.–8. Vlečky a kolejiště průmyslových závodů, umístění a zapojení, odevzdávková kolejiště. 9.–10. Železniční uzly, osobní a nákladní doprava.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání projektu, pokyny k vypracování. 2. Návrh výšky spádoviště. 3. Návrh výhybkového rozvětvení kolejového svazku a uspořádání svazků. 4. Návrh podélného řezu spádoviště. 5. Dynamické posouzení spádoviště. 6. Úprava výkresů – vytyčovací výkres, podélný profil. 7. Konzultace projektu 8. Odevzdání projektu, zápočet.