Detail předmětu

Energetické zdroje

FAST-NTA035Ak. rok: 2023/2024

Problematika zdrojů energií, návaznost na energetické potřeby a energetické koncepce budov. Výroba a distribuce elektrické energie, výroba a distribuce tepla, výroba a distribuce chladu, zásobování plynem. Využití obnovitelných zdrojů energií. Předpisy pro hospodaření s energiemi, energetický průkaz budovy, energetické audity budov.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Vstupní znalosti

Základy tepelné techniky. Základy vytápění a zásobování budov vodou.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-MI magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zdroje energie na Zemi (ne/obnovitelné, primární energie, paliva). 2. Energetické koncepce budov (systémy vytápění, chlazení, větrání, osvětlení, přípravy teplé vody). 3. Zjednodušené stanovení spotřeb energií v budovách. 4. Výroba a distribuce elektrické energie, elektrizační soustavy, rozvod elektrické energie (vč. přípojek). 5. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů – fotovoltaické elektrárny. 6. Zásobování topnými plyny, druhy topných plynů a jejich zdroje, zásobníky, rozvody (vč. přípojek). 7. Centrální zásobování teplem – tepelné zdroje. Ekologické aspekty spalovacích procesů. 8. Centrální zásobování teplem – teplovody a předávací stanice (vč. přípojek). 9. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody. 10. Výroba chladu v budovách, dálkové chlazení. 11. Prostorové uspořádání inženýrských sítí. Kolektory pro vedení potrubních sítí. 12. Energetické hodnocení budov – Energetický průkaz. 13. Energetické hodnocení budov – Energetický audit.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Uhlíková stopa 2. Energetická koncepce zadaného typu budovy 3. Potřeba energie na vytápění a chlazení 4. Připojení zařízení k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě 5. Zjednodušená bilanční metoda FV modulů 6. Dokumentace pro realizaci plynovodní přípojky 7. Předpokládané koncentrace znečišťujících látek tepelných zdrojů 8. Předávací stanice tepla – zjednodušené schéma zapojení 9. Návrh velkosti solární soustavy pro výrobu tepla pro přípravu teplé vody 10. Schéma výroby a distribuce chladu 11. Návrh kolektoru pro vedení potrubí 12. Energetický průkaz budovy – rozbor hodnot 13. Kontrola úloh a zápočet