Detail předmětu

Experimentální metody v TZB

FAST-NTB023Ak. rok: 2023/2024

Základy měření veličin v technických zařízeních budov (TZB). Měřící přístroje a ústředny pro sběr dat. Metody měření a volba snímačů. Zpracování a vyhodnocení naměřených dat. Praktické využití výsledků měření při přípravě, realizaci a provozu budov.
Seznámení s přístrojovým vybavením ústavu TZB. Příprava a realizace experimentálních úloh v laboratoři TZB. Praktická měření základních veličin při proudění látek a přenosu tepla v systémech TZB. Ověřování hydraulického a tepelného chování vybraných zařízení. Monitorování a hodnocení stavu prostředí v budovách.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Vstupní znalosti

Znalost teorie a principů funkce systémů v oboru technických zařízení budov, znalost základních výpočtových metod.Znalost termomechaniky a hydrauliky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Měřicí technika, zásady realizace experimentu, přesnost měření, zpracování dat. 2. Monitorování hydraulického chování vnitřního vodovodu, tlakový ráz, výtokové armatury. 3. Průtok v potrubí, charakteristika čerpadla a potrubní sítě. 4. Teplotní chování vnitřního vodovodu, ohřev a chladnutí zásobníku teplé vody. 5. Umělé osvětlení. Účinnost světelných zdrojů. 6. Chladicí okruh, vypařovací a kondenzační tlak, chladicí výkon. 7. Nastavení a funkce regulátoru. 8. Charakteristika ventilátoru a tlakové poměry ve vzduchovodech. 9. Akustické mikroklima a zdroje hluku. 10. Vizualizace proudění vzduchu s použitím modelů distribučních prvků. 11. Konstrukční provedení otopných těles. 12. Stěnové vytápění, tepelný tok a součinitele přestupu tepla. Výkon bytové stanice. 13. Tlaková ztráta a průtokový součinitel armatur otopných soustav.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Instruktáž práce v laboratoři s měřicí technikou. 2. Monitorování hydraulického chování vnitřního vodovodu, tlakový ráz, výtokové armatury. 3. Průtok v potrubí, charakteristika čerpadla a potrubní sítě. 4. Teplotní chování vnitřního vodovodu, ohřev a chladnutí zásobníku teplé vody. 5. Umělé osvětlení. Účinnost světelných zdrojů. 6. Chladicí okruh, vypařovací a kondenzační tlak, chladicí výkon. 7. Nastavení a funkce regulátoru. 8. Charakteristika ventilátoru a tlakové poměry ve vzduchovodech. 9. Akustické mikroklima a zdroje hluku. 10. Vizualizace proudění vzduchu s použitím modelů distribučních prvků. 11. Konstrukční provedení otopných těles. 12. Stěnové vytápění, tepelný tok a součinitele přestupu tepla. Výkon bytové stanice. 13. Tlaková ztráta a průtokový součinitel armatur otopných soustav.