Detail předmětu

Diplomový seminář (S-TZB)

FAST-NTB024Ak. rok: 2023/2024

Vypracování teoretické dílčí částí k diplomové práci. Analýza problematiky a nástin řešení. Studie podstatných pasáží tématu diplomové práce. Teoretické řešení problematiky. Aplikace informačních systémů. Zpracování rešerší tématicky souvisejících s řešeným tématem. Formální zpracování diplomové práce. Příprava výsledků pro prezentace. Prezentace výsledků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Vstupní znalosti

Interní mikroklima budov, zdravotní technika, vytápění, vzduchotechnika na úrovni bakalářského stupně studia s povinně volitelnými předměty z okruhu technických zařízení budov.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Prohloubení znalostí a tvůrčích schopností pro řešení problematiky v oborech techniky prostředí.
Student bude schopen používat teoretické i experimentální metody k řešení zadaných problémů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání a specifikace seminární práce související s diplomovou prací. 2. Analýza problematiky, nástin řešení. 3. Okrajové podmínky, problematika právní, ekonomická, ekologická. 4. Forma a zpracování diplomové práce. 5. Teoretické řešení s počítačovou podporou. 6. Návrh technického řešení ve variantách. 7. Výběr a řešení optimální varianty. 8. Verifikace vybraného řešení. 9.–12. Příprava výsledků a jejich prezentace. 13. Prezentace seminární práce.