Detail předmětu

Vybrané statě ze vzduchotechniky

FAST-NTB027Ak. rok: 2023/2024

Náplň předmětu tvoří problematika návrhu a provozu vzduchotechnických systémů. Jsou předkládány metody řešení komplexního přístupu respektující dynamické chování okrajových podmínek návrhu a provozu zařízení.
Zásadní úlohy představuje tepelné chování místností, filtrace, chlazení, vlhčení, sušení, proudění vzduchu a návrh vzduchotechnických výměníků. Poznatky jsou podkladem pro návrh vzduchotechnických systémů občanských a specializovaných budov s vyššími požadavky na stav interního mikroklimatu (např. čisté prostory).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Vstupní znalosti

Pokročilé znalosti hydrauliky a aerodynamiky.
Pokročilé znalosti vnitřnío mikroklima budov.
Pokročilé znalosti řešení systémů vytápění a vzduchotechniky budov.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Prohloubení poznatků v oblasti tvorby interního mikroklimatu systémy vzduchotechniky.
Student prohloubí své znalosti o systémech větrání a klimatizace budov.

Základní literatura

RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O. Vybrané kapitoly ze vzduchotechniky. 1. 1. Brno: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s., 2018. 162 s. ISBN: 978-80-86208-19-0.

(CS)

Gebauer,G., Rubinová, O., Horká, H.: Vzduchotechnika. ERA, 2005. ISBN 80-7366-027-X.

(CS)

Chyský J, Hemzal k. a kol., Technický průvodce větrání a klimatizace, BOIL-B press Brno, ISBN 80-901574-0-8

(CS)

TZBINFO, část vzduchotechnika

https://www.tzb-info.cz/t.py?a=2&search=rubina&sin=c&sin=j&razeni=date

(CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Okrajové podmínky návrhu vzduchotechnických systémů – psychrometrie. Dynamická simulace tepelného chování budov. Termodynamické a vlhkostní úpravy vzduchu. Proudění vzduchu a jeho distribuce. Zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice. Vodní a chladivové klimatizační systémy. Vzduchotechnika občanských staveb. Hybridní systémy vzduchotechniky. Filtrace, průmyslová vzduchotechnika. Analýza a proudění vzduchu v prostorách s vysokou vlhkostní zátěží. Analýza vnitřního mikroklima čistých prostorů. Vzduchotechnika čistých prostorů. Chyby při návrhu vzduchotechnických systémů.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Kondenzace ve vzduchotechnice. Psychrometrické výpočty ve vzduchotechnice. Dynamické tepelné chování místností. Mokré a suché chlazení, obtokový součinitel – aplikace. Vlhčení a řízení odvlhčení vzduchu – aplikace. Obrazy proudění – analytické metody. Systémy zpětného získávání tepla – aplikace. Vodní a chladivové systémy klimatizace – aplikace. Koncepční návrhy systémů vzduchotechniky občanských staveb. Využití energetického potenciálu vzduchu při hybridních systémech vzduchotechniky. Analytické výpočty pro použití filtrace ve vzduchotechnice. Výpočet odparu z vodní hladiny – metody řešení. Zápočet.

eLearning