Detail předmětu

Řízení a provozování TZB

FAST-NTB031Ak. rok: 2023/2024

Pochopení základů elektroinstalace a hromosvodných zařízení s návazností na systémy měření a regulace. Navrhování základních systémů měření a regulace pro aplikace vytápění, vzduchotechnika a chlazení.Tvorba schémat a technologických popisů pro systémy MaR. Provoz, servis a údržba systémů vzduchotechniky, tepelných a chladicích soustav.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Vstupní znalosti

Fyzika - základy elektro

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, základní fyzikální zákony v elektrotechnice a výpočty. 2. Základy elektroinstalace a hromosvodných zařízení,bezpečnost práce na elektrických zařízeních. 3. Slaboproudá zařízení a rozvody,základní systémy měření a regulace. 4. Prvky a komponenty pro regulační obvody. 5. Měření elektrických a neelektrických veličin, návrh regulačních obvodů. 6. Nadřazené systémy MaR, návrh, využití. 7. Technické kreslení v elektrotechnice a slaboproudých rozvodech. 8. Systémy řízení pro vzduchotechnická zařízení. 9. Systémy řízení pro tepelné soustavy a chladicí zařízení. 10. Provoz a údržba vzduchotechnických, tepelných a chladících soustav.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, základní fyzikální zákony v elektrotechnice a výpočty. 2. Základy elektroinstalace a hromosvodních zařízení,bezpečnost práce na elektrických zařízení. 3. Slaboproudá zařízení a rozvody,základní systémy měření a regulace. 4. Prvky a komponenty pro regulační obvody. 5. Měření elektrických a neelektrických veličin, návrh regulačních obvodů 6. Nadřazené systémy MaR, návrh, využití. 7. Technické kreslení v elektrotechnice a slaboproudých rozvodech. 8. Systémy řízení pro vzduchotechnická zařízení. 9. Systémy řízení pro tepelné soustavy a chladicí zařízení. 10. Provoz a údržba vzduchotechnických, tepelných a chladících soustav.