Detail předmětu

Specializovaný projekt (S-TZB)

FAST-NTB032Ak. rok: 2023/2024

Aplikace teoretických poznatků v disciplínách technických zařízení budov na zadaný objekt. Rozbor problematiky, vstupní požadavky, okrajové podmínky. Uplatnění publikovaných, realizovaných a aktuálních řešení v ČR i zahraničí. Aplikace výpočetní techniky. Experimentální přístupy k řešení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Vstupní znalosti

Interní mikroklima, zdravotní technika, vytápění, vzduchotechnika na úrovni předmětů letního semestru magisterského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Prohloubení poznatků a tvůrčích schopností v oborech techniky prostředí.
Student bude schopen aplikovat získané teoretické poznatky v disciplínách technických zařízení budov na zadaný objekt.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání a specifikace stavebního objektu a sledovaného technického systému. 2.–5. Zpracování výpočtové části. 6. Formulace experimentální, nebo specializované výpočtové, či jiné úlohy v souladu se zadáním diplomové práce. 7. Zpracovávání zadané úlohy. 8.–9. Hodnocení výsledků a jejich ověření. 10. Prezentace výsledků zpracovaného projektu.